Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borinka - Kostol Nasvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Borinka, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol po požiari v roku 1864 znovu vybudovaný na stredovekých základoch. V období predmníchovskej republiky ho rozšírili transeptom. [1] Asymetricky umiestnená veža je zakončená vysokým ihlanom. Fasády sú hladké.
 

Z inventára starého kostola zostali dva klasicistické obrazy, a to obraz biskupa z konca 18. storočia a obraz sv. Martina z roku 1827. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 142.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 142.
Bibliografia
www.obecborinka.sk
GPS
48.262577, 17.085522
48°15'45.3"N 17°05'07.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk