Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borša - zvonica
Lokalita
obec Borša, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1905. Masívny dvojpodlažný vežovitý objekt na pôdoryse štvorca. Zastrešený je zvonovitou prilbou. Má skosené hrany, hladké fasády a polkruhovo zakončené zvukové otvory.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce. Situovaná je v ulici pred domami. Nachádza sa neďaleko kostola reformovanej cirkvi, ktorý vznikol v 13. storočí.
Fotogaléria
Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022Borša - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2022
Bibliografia
www.obecborsa.sk
GPS
48.391514, 21.707294
48°23'29.5"N 21°42'26.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk