Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borský Mikuláš - Kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Borský Mikuláš, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1753 s novšími úpravami a prefasádovaním z prvej polovice 20. storočia. Jednoloďová stavba so zaobleným štvorcovým presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté korýtkovou klenbou. Novšia fasádová úprava na veži s malým trojdielnym neorománskym okienkom. [1] Veža so zaoblenými hranami vytvárajúca na priečelí mierny rizalit je zastrešená barokovou cibuľovitou prilbou s laternou. Fasády kostola sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami a obdĺžnikovými oknami v šambránach.
 

Hlavný neobarokový oltár so stĺpovou architektúrou a plastikami má v strede reliéfnu skupinu so sv. Mikulášom. Dva bočné oltáre totožného typu sú neskorobarokové z polovice 18. storočia, prerobené a premaľované, s novšími ústrednými sochami zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica je rokoková, na vydutom parapete s plastikami štyroch evanjelistov a na rezonančnej strieške so sochou anjela na zemeguli držiaceho Desatoro. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Borský Mikuláš - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 9/2015Borský Mikuláš - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 9/2015Borský Mikuláš - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 144.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 144.
GPS
48.628260, 17.204954
48°37'41.7"N 17°12'17.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk