Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Borský Mikuláš, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodná kaplnka sv. Márie Magdalény bola postavená v roku 1668. Bol to barokový objekt, ktorý dal postaviť gróf Imrich Czobor. [1] V zakladajúcej listine je kaplnka uvedená ako ecclesia – kostol. [2] Kaplnka však bola zničená za Rákócziho povstania začiatkom 18. storočia. Koncom 19. storočia bola postavená nová kaplnka v neoklasicistickom slohu. [3]
 

Je to polygonálna vežovitá stavba s pomerne nízkou strechou so štíhlou laternou, ktorá je ukončená cibuľou. Fasády sú členené nárožnými pilastrami. Na čelnej fasáde nad vstupom sa nachádza čierna mramorová tabuľa s latinským nápisom:
 


 

SACELLUM HANC A.D. MDCLVIII
 

EMERICUS CZOBORA AEDIFICAT -
 

MATTHAEUS MŰLLER A.D.MCMLXV
 

REPARAVIT –
 

ITERIM A.D.MCMXCII REPARATA
 


 

Kaplnka bola postavená v roku 1658 (?)
 

Imrichom Czoborom –
 

Matúš Műller ju obnovil v roku 1965 –
 

opäť bola obnovená v roku 1992
 


 

Strecha bola pôvodne pokrytá dreveným šindľom, ktorý bol neskôr nahradený plechom. Zaujímavý sakrálny objekt je vysoký 10 metrov. [4]
 

V interiéri sa nachádza barokový oltár z roku 1756. [5]
 

Asi 100 metrov od kaplnky stojí stĺp vo vrchole so sochou kľačiaceho Ježiša na Olivovej hore. Odtiaľ je možné vidieť šaštínsky kláštor. [6]
 

Lokalita kaplnky je najvyšším bodom Záhorskej nížiny (297 m n.m). Je to pútnické miesto. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Renovovaná bola v roku 1965 a 1992.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

V kaplnke sa na sviatok Márie Magdalény každoročne koná hodová svätá omša, kedy sú do vnútra vnesené sochy svätej kajúcnice Márii Magdalény sediacej v jaskyni s krížom po boku, vzkrieseného Lazara a sestry Marty, ďalej socha Krista Pána v podobe záhradníka s klobúkom na hlave a rýľom v ruke, socha sv. Notburgy a sv. Vendelína. V minulosti sa ku kaplnke konali v nedeľu po sviatku Magdalény púte, ktorých sa zúčastňovali pútnici z okolitých dedín. Počas procesií smerujúcich do Šaštína sa pútnici zastavovali pri kaplnke a prosili sv. Máriu Magdalénu o uzdravenie. [8] Kaplnka patrí pod farnosť v Borskom Mikuláši. [9]

Prístup
Kaplnka je situovaná na samote s názvom Habány, neďaleko hlavnej cesty z Borského Mikuláša do Bílkových Humeniec.
Fotogaléria
Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény a stĺp s kľačiacim Kristom foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény a stĺp s kľačiacim Kristom foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - stĺp s kľačiacim Kristom pred kaplnkou foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - stĺp s kľačiacim Kristom pred kaplnkou foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - stĺp s kľačiacim Kristom pred kaplnkou foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - stĺp s kľačiacim Kristom pred kaplnkou foto © Hana Farkašová 11/2020Borský Mikuláš - stĺp s kľačiacim Kristom pred kaplnkou foto © Hana Farkašová 11/2020
Poznámky
[1] www.bilkovehumence.wbl.sk/ (9.10.2019)
[2] Informačná tabuľa v teréne. (11/2020)
[3] www.bilkovehumence.wbl.sk/ (9.10.2019)
[4 - 8] Informačná tabuľa v teréne. (11/2020)
[9] www.bilkovehumence.wbl.sk/ (9.10.2019)
Bibliografia
ZACHAROVÁ, Mária: Kaplnka sv. Márie Magdalény v Borskom Mikuláši. In: Pamiatky a múzeá, 2024, č. 1, s. 6 - 9.
www.borskymikulas.sk
www.bilkovehumence.wbl.sk
GPS
48.604722, 17.238222
48°36'17.0"N 17°14'17.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk