Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borský Svätý Jur - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Borský Svätý Jur, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Ranobarokový kostol postavený v roku 1676 na mieste predošlého sakrálneho objektu. Prístavba bočnej lode na juhovýchodnej strane a nadstavba veže sú z 19. storočia. [1] Sakristia s krížovou klenbou je pristavená na severovýchodnej strane. [2]
 

Kostol je dvojloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vežou, predstavanou na osi západnej fasády. Pôvodne baroková loď a presbytérium sú zaklenuté valenou lunetovou klenbou so štukovými geometrickými obrazcami. Bočná loď má pruské klenby. Nadstavba veže je oktogonálna s prilbovou strechou a laternou. [3] Kostol má deväť okien, ktoré boli v 70. rokoch 20. storočia. zasklené farebným sklom s obrazmi svätých. [4]
 

Vnútorné zariadenie je novogotické. Sochy sv. Petra a Pavla sú neskorobarokové z 18. storočia. [5]
 

Hlavný drevený oltár je klasicistický s obrazom sv. Juraja na koni v boji s drakom. Vo vedľajšej lodi je drevený oltár s obrazom sv. Rochusa. Z roku 1947 pochádzajú freskové maľby - obraz nad dverami do sakristie, znázorňujúci príchod vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, a obraz na strope - klenbe - v bočnej časti, znázorňujúci sv. Floriána. Tu je namaľovaný aj erb obce. Autorom malieb je majster Vondráček. [6]
 

Okrem vzácnych rezbárskych prác - sochy sv. Petra a sv. Pavla je najviac cenený drevený kríž s korpusom Ukrižovaného od neznámeho rezbára. Taktiež drevená spovedelnica je od neznámeho umeleckého stolára. Lavice pochádzajú od miestneho bývalého stolára Karola Pribiša st. z roku 1948. [7]
 

Vo veži sú umiestnené tri zvony. Najmenší a najstarší je zvon Panny Márie, uliaty Fridrichom Seitenkuferom z Rudna z 19. storočia, zatiaľ čo mladšie zvony, stredný - sv. Juraja a najväčší zvon - Ukrižovaného, sú z roku 1922. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1967 boli na klenbe hlavnej lodi v rohoch reštaurované obraz evanjelistov a v strede obraz znázorňujúci korunováciu Panny Márie. [9]
 

V roku 1986 bol zreštaurovaný hlavný oltár a v roku 1988 oltár v bočnej lodi ako i pozlátené rámy obrazov krížovej cesty a kazateľnica. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Borský Svätý Jur - Kostol sv. Juraja foto © Ľuboš Repta 4/2018Borský Svätý Jur - Kostol sv. Juraja foto © Ľuboš Repta 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 143.
[2] www.borskyjur.fara.sk (22.5.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 143.
[4] www.borskyjur.fara.sk (22.5.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 143.
[6 - 10] www.borskyjur.fara.sk (22.5.2016)
GPS
48.614898, 17.049322
48°36'53.6"N 17°02'57.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk