Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borský Svätý Jur - morový pamätník
Lokalita
obec Borský Svätý Jur, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pochádza z roku 1831. Pomník pripomína morovú epidémiu, ktorá zúrila v strednej Európe a v obci Borský Svätý Jur si cholera vyžiadala v čase od 2. augusta do 8. septembra 354 ľudských životov. Zo záznamov v knihe matriky je zrejmé, že najviac osôb zomrelo 22. augusta 1831. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. Borský Svätý Jur: Obecný úrad, 2014. s. 237.www.pamiatkynaslovensku.sk