Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borský Svätý Jur - Pieta
Lokalita
obec Borský Svätý Jur, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kamennú Pietu – súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym Kristom na lone vytesal z pieskovca neznámy autor. Bolo postavené v roku 1715. Týči sa na oblom stĺpe s korintskou hlavicou. Stĺp stojí na štvorhrannom podstavci. [1]
 

Imrich Ehrenberger rozlúštil kryptogram na stĺpe: „Svojmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi a Bohorodičke venuje Ján Valentín Krajčirovič, farár Sv. Jura. A D 1715.“ Bol to kňaz pôsobiaci v obci v rokoch 1705 – 1737. Skratka v nápise IVKPSG sú počiatočné písmená z latinského textu: Joannes Valentinus Krajcirovic parochus Sancti Georgii. AD značí Anno Domini. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. Borský Svätý Jur: Obecný úrad, 2014. s. 237.
[2] Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. s. 238.www.pamiatkynaslovensku.sk