Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borský Svätý Jur - prícestná socha sv. Floriána
Lokalita
obec Borský Svätý Jur, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V kanonickej vizitácii z roku 1788 sa píše, že sochu svätého Floriána dal v roku 1778 postaviť Štefan Černý s manželkou Barborou, rodenou Angeli. Baroková socha svätého Floriána stojí na mohutnom kvádrovom podstavci. Rok postavenia je vyznačený aj na zadnej strane sakrálnej pamiatky. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Nachádza sa na dolnom konci obce pri „starej škôlke“ v tieni gaštanov. [2]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. Borský Svätý Jur: Obecný úrad, 2014. s. 237.
[2] Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. s. 237.www.pamiatkynaslovensku.sk