Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bory - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Bory, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený na staršom základe v 17. storočí. Prestavali ho v rokoch 1832 a 1857. Oprava objektu sa uskutočnila v roku 1863. Ide o sieňový kostol s polygonálnym uzáverom, zaklenutý valenou klenbou. Na juhozápadnej strane je veža pristavaná v roku 1857. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Zvony sú z roku 1720. Malý zvon bol prenesený z Brhloviec v roku 1843. [1]
 

V 16. a 17. storočí sa protestantizmus silne dotkol aj Borov. Obec cez stáročia pevne udržovala svoje kalvínske vierovyznanie, ktoré prijala väčšina predkov zemianskych rodín. Podľa dokumentu z roku 1749 mnoho svedkov svedčí o tom, že predtým tu nikto iný iba reformovaný človek býval. Po prenasledovaní evanjelikov Bory boli jednou zo siedmich dedín v Hontianskej župe, kde v roku 1733 ešte existovala kalvínska náboženská cirkev. Neskôr ale v dôsledku zmiešaných manželstiev a vysťahovalectva sa postupne oslabovalo až hrozil jej úplný zánik. V roku 1797 vykonané hodnotenie spoločenstva kalvínskej cirkvi preukázalo veľmi biedny stav. Postupné ubúdanie členov maďarskej národnosti zapríčinilo, že na konci minulého storočia štatistické pramene uvádzajú Bory už jednoznačne ako slovenskú dedinu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 145.
[2] www.bory.sk (22.5.2016)
Bibliografia
www.bory.sk
GPS
48.179093, 18.745576
48°10'44.7"N 18°44'44.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk