Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bošany - prícestná socha sv. Floriána
Lokalita
obec Bošany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková socha z 18. storočia.
Bibliografia
www.bosany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk