Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
božie muky
nesprávne božia muka je drobná sakrálna architektúra umiestňovaná na dedinách, najmä však v poliach a voľne v prírode. Božie muky sa nachádzali aj uprostred dediny, pri kostoloch alebo na významných a legendárnych miestach. Na Slovensku sa stavali v 17. – 19. storočí ako výraz ľudovej zbožnosti na pamiatku nejakej udalosti, ako prejav vďaky za sprostredkovanú milosť uzdravenia, záchrany života, jednoducho na pamiatku šťastných či naopak tragických udalostí v živote obce a spoločenstva. Je to druh prícestnej kaplnky. Ide o murovanú alebo kamennú stavbu vo forme stĺpu, piliera, malého domčeka so skrinkou na obraz, reliéf alebo sochu. Pomocou súsoší, obrazov alebo krížov sa zobrazovali výjavy zo života Krista. Z 18. a 19. storočia sú najbohatšie zastúpené v okolí Trnavy, na Orave, v okolí Stropkova a na strednom Považí. Sú rozšírené po celej kresťanskej Európe.www.pamiatkynaslovensku.sk