Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brádno (Hnúšťa) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol, pôvodne modlitebňa zo začiatku 18. storočia, v zmysle tolerančných chrámov prestavaná v rokoch 1794 – 1797. Sakrálny objekt bol upravený a rozšírený vežou v roku 1810. Interiér má drevený rovný strop. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a vežou čiastočne vstavanou, situovanou do osi štítového priečelia. Veža je členená lizénovým rámom a krytá barokovou laternovou cibuľou. [1]
 

Oltár s kazateľnicou je barokový zo začiatku 18. storočia. Uprostred jednoetážovej oltárnej architektúry je kazateľnica s polygonálnym parapetom, členeným točitými stĺpmi a sochami evanjelistov. Po bokoch oltára sú plastiky Árona a Mojžiša, Petra a Pavla apoštolov. Z troch strán interiéru sú drevené chóry na stĺpoch. Organ je klasicistický z konca 18. storočia s trojdielnou skriňou. Zvon pochádza z roku 1851, uliaty J. H. Pesterom v Kremnici. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola spomína barokový kalich zo začiatku 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 147.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 147.
Bibliografia
www.hnusta.sk
GPS
48.566224, 20.017718
48°33'58.4"N 20°01'03.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk