Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Branovo - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Branovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1739. Prefasádovaný bol v prvej polovici 20. storočia. Ide o jednoloďový priestor s polygonálne uzavretým presbytériom a vstavanou vežou. Klenba je orámovaná štukovou profilovanou rímsou. Na triumfálnom oblúku je datovanie stavby (1739). [1] Fasády sú členené segmentovo ukončenými oknami a lizénovým rámovaním. Veža, ktorá tvorí na priečelí rizalit, je zastrešená ihlanom.
 

V obci Branovo sa koncom septembra 2016 konala posviacka Kostola svätej Anny, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky bis¬kup Viliam Judák. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rozsiahla rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 2014 – 2016. O opravu kostola sa veľkou mierou zaslúžil rodák Stanislav Becík, ktorý zabezpečoval stavebný dozor a sponzorov. Rekonštrukcia prebiehala v dvoch etapách, a to opravou exteriéru a interiéru. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 148.
[2 - 3] V Branove obnovili kostol. www.katolickenoviny.sk/43-2016-v-branove-obnovili-kostol/ 26.10.2016 (2.2.2018)
Bibliografia
www.branovo.sk
GPS
48.020407, 18.303643
48°01'13.5"N 18°18'13.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk