Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Academia Istropolitana
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
JANKOVIČ, Vendelín: Znovu o budovách Academie Istropolitany. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 2, s. 71 – 72.
VALAŠEK, Adrian: Stručný náčrt doterajších výsledkov archeologického výskumu areálu Academie Istropolitany. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 2, s. 72 – 74.
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk