Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Chrám sv. Mikuláša
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Bratislava – pravoslávny Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 128/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum - rok 2013, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová. [1]
Fotogaléria
Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Chrám sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 3/2019
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.143052, 17.103040
48°08'35.0"N 17°06'10.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk