Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Dóm sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Bratislava – Dóm sv. Martina (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko-historický výskum fasády veže a západnej fasády - rok 2010. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík. [1]
 

Bratislava – Dóm sv. Martina (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko-historický výskum fasád zv. 1 - rok 2012. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [2]
 

Bratislava – Dóm sv. Martina, (č. ÚZPF 198/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum severnej, východnej a južnej fasády lode a fasád presbytéria, 2. časť - rok 2012. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [3]

Fotogaléria
Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Kostoly Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Viliam Mazanec 2015Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Dóm sv. Martina foto © Hana Farkašová 3/2014
Poznámky
[1 - 3] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
GOJDIČ, Ivan: Stredoveký vývoj Dómu svätého Martina. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 1, s. 7 - 14.
HAĽKO, Jozef - KRAMPL, Tomáš: Výskumy krypty v Dóme sv. Martina. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 1, s. 6 - 12.
JANKOVIČ, Vendelín: Úpravy okolia dómu sv. Martina v Bratislave v minulosti. In: Vlastivedný časopis, XIX, 1970, č. 1, s. 37 – 38.
KARASOVÁ, Zuzana: Dekoratívne nástenné maľby na klenbe Dómu sv. Martina v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 1, s. 44 - 47.
MENCL, Václav: Dóm sv. Martina v Bratislave. In: Vlastivedný časopis, XVII, 1968, č. 4, s. 148 – 160.
ORŠULOVÁ, Jana: Okná Dómu sv. Martina v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 2, s. 8 – 11.
SUCHÝ, Ľubor: Najvýznamnejšie stredoveké krovy na Slovensku: Dóm sv. Martina v Bratislave, Katedrála sv. Martina a Kaplnka Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule, kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši-Okoličnom. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 248 - 269.
ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Dóm svätého Martina v Bratislave. Poznatky z najnovšieho archeologického výskumu. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 1, s. 2 - 6.
www.bratislava.sk
GPS
48.141765, 17.104619
48.141765, 17.104619www.pamiatkynaslovensku.sk