Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Farmaceutické múzeum
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História
Expozícia Múzea farmácie je umiestnená v bývalej lekárni U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu. Expozícia sprístupňuje históriu farmácie v Bratislave v prvej z troch miestností. [1]
 

Farmaceutická zbierka s 8 500 predmetmi a 2 880 zväzkami starej farmaceutickej literatúry patrí k najpočetnejším v múzeu a je jedinečnou svojho druhu na Slovensku. Obsahuje pôvodné súčasti zariadenia lekární, najstaršie pochádzajú už zo 16. storočia. [2]
 

Barokový a klasicistický nábytok a väčšinu fajansových, kameninových, sklenených, drevených a cínových nádob na uchovávanie liečiv vyrobili na území Slovenska. Z remeselníckych dielní na našom území pochádzajú i najstaršie dispenzačné obaly, jednoduché pomôcky na výrobu liečivých prípravkov, laboratórne náčinie a kovové vývesné štíty. Až do počiatkov unifikácie lekární v druhej polovici 19. storočia, prispievali tak výrobcovia k osobitému, svojskému charakteru každej jednotlivej lekárne. [3]
 

Zachovaná literatúra svedčí o odbornej úrovni lekárnikov, usilujúcich sa osvojovať najnovšie poznatky. Medzi literatúrou zo 16. storočia sa nachádza i originálne vydanie Paracelsových spisov z roku 1574. Z polovice 18. storočia pochádza prvý celouhorský štvorjazyčný sadzobník liečiv, vydaný v roku 1745 tlačou v Bratislave pod názvom „Taxa pharmaceutika posoniensis“ významný najstaršou slovenskou farmaceutickou terminológiou. [4]
 

Farmaceutické múzeum U červeného raka opäť sprístupnili v roku 2006, po piatich rokoch od jeho zatvorenia. Interiér je zariadený v empírovom slohu, doplnený barokovou a klasicistickou výzdobou. Návštevníci v múzeu nájdu dobové ručné váhy, nádoby na uchovávanie liečiv zo skla, dreva, porcelánu, z modranskej a holíčskej majoliky a viaceré farmaceutické pomôcky. V miestnosti je obnovená dlažba a neskorobaroková maľba na klenutom strope. Múzeum sa považuje za ojedinelú expozíciu, ktorá sa bohatosťou zbierkového fondu radí k európskym unikátom. Náklady na rekonštrukciu vtedy dosiahli 12 miliónov korún. [5]
 

V roku 1999 magistrát prenajal dom s požiadavkou, že historická lekáreň, ktorá je jeho súčasťou, zostane naďalej k dispozícii múzeu. Nájomca prišiel v roku 2001 so zámerom objekt zrekonštruovať, múzeum sa preto dočasne vysťahovalo. Všetky predmety sa zrevidovali, zabalili a uložili do náhradného depozitu. V júni 2004 mesto objekt predalo, proces uzatvárania kúpnej zmluvy trval až do jesene, mesto spoluvlastníctvom na objekte zabezpečilo existenciu múzea. [6]

Kontakt
Lekáreň U červeného raka
Michalská ulica 26
Bratislava

Otváracie hodiny
pondelok = zatvorené
utorok - piatok 10:00 h – 17:00 h
sobota – nedeľa 11:00 h – 18:00 h
Fotogaléria
Bratislava - Farmaceutické múzeum foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Farmaceutické múzeum foto © Jana Lacková 6/2016
Poznámky
[1 - 4] www.citylife.sk (25.2.2017)
[5 - 6] Po rokoch funguje Farmaceutické múzeum. 24. apríla 2006 na www.bratislava.sme.sk (25.2.2017)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.145274, 17.106694
48°08'43.0"N 17°06'24.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk