Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Jurkovičova tepláreň
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Príbeh Jurkovičovej teplárne začína v období vojnových 40. rokov 20. storočia, kedy bola navrhnutá slovenskou architektonickou legendou Dušanom Jurkovičom. Budova Teplárne sa začala stavať v roku 1941 a bola dokončená v roku 1942. Objekt bol vystavaný na pozemkoch vtedajšej rafinérie minerálnych olejov Apollo v Bratislave. Jej areál bol budovaný postupne, v súlade s meniacimi sa technológiami a architektonickými výrazmi. [1]
 

Nanešťastie 16. júna 1944 bola rafinéria Apollo zasiahnutá útokom amerických bombardérov, počas ktorého bola poškodená aj východná časť fasády Jurkovičovej Teplárne. Po bombardovaní prebehla jej čiastočná rekonštrukcia a pribudli rôzne nepôvodné prístavby. [2]
 

Koncom 20. storočia bola prevádzka Teplárne utlmená. Roky sa na nej podpísali opotrebovaním a poškodením do takej miery, že jej pri dodatočnom zaťažení hrozil úplný kolaps. Dlhoročné pôsobenie horúcej pary spôsobilo nosnému systému a stĺpom poškodenie najzávažnejšieho stupňa. [3]
 

Jurkovičova Tepláreň síce 23. apríla 2008 získala status národnej kultúrnej pamiatky, ku komplexnej obnove sa však nepriblížila ešte ďalších 10 rokov ani o krok. Nové kapitoly svojej histórie začala písať až v roku 2018, kedy spoločnosť Penta Real Estate získala povolenie na rekonštrukciu budovy. Obnova teplárne bola pripravovaná s úctou a precíznosťou, s cieľom zachovať rukopis a príznačnosť funkcionalizmu Dušana Jurkoviča. [4]
 

Tepláreň je jednou z posledných pamiatok industriálnej éry Bratislavy. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova teplárne bola zameraná na zosilnenie základov a nosného skeletu, výmenu strechy a zachovanie pôvodných prvkov. Cieľom bolo, aby ostali viditeľné pôvodné časti technickej pamiatky, ktorými sú napríklad do priestoru zasadený reštaurovaný žeriav, pamiatkovo chránené násypníky uhlia, štruktúra strechy či pôvodné tehlové steny. Z pôvodnej fasády bolo zachovaných presne 31 736 tehál, z ktorých boli mnohé spätne použité ako obkladový materiál v samotnom interiéri pamiatky. Veľkou výzvou rekonštrukcie bolo budovanie objektu v objekte cez strechu, čím sa v budove vo forme tzv. vstavku vybudovali nové podlažia. [6]
 

Rekonštrukcia budovy spája prvky rôznych architektonických štýlov, vrátane art nouveau, modernizmu a funkcionalizmu. [7]
 

Spoločnosť Penta Real Estate po štyroch rokoch rekonštrukcie vrátila Jurkovičovej Teplárni život a poskytla tým Bratislave jedinečný priestor so zmysluplným využitím, ktorý sa podarilo zachrániť pre ďalšie generácie. [8]
 

Realizácia: 2018 – 2021
 

Vlastník: SKY PARK OFFICES, s.r.o.

Súčasný stav a využitie
Stav teplárne je veľmi dobrý. V súčasnosti tvorí jedinečný priestor pre umelecké podujatia, workshopy, galériu, kaviareň, reštauráciu ale aj flexibilné pracovné priestory BASE. [9]
Poznámky
[1 - 9] www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/jurkovicova-teplaren-bratislava (11.4.2022)
Bibliografia
HABÁŇOVÁ, Gabriela: Záchrana teplárne na Čulenovej ulici v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 3, s. 37 - 40.
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk