Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Katedrála sv. Jána z Mathy a Felixa z Valois
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Trinitársky kostol.
Fotogaléria
Bratislava - Katedrála sv. Jána z Mathy a Felixa z Valois foto © Patrik Kunec 4/2009Bratislava - Katedrála sv. Jána z Mathy a Felixa z Valois foto © Patrik Kunec 4/2009Bratislava - Katedrála sv. Jána z Mathy a Felixa z Valois foto © Patrik Kunec 4/2009Bratislava - Katedrála sv. Jána z Mathy a Felixa z Valois foto © Patrik Kunec 4/2009
Bibliografia
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Konvent trinitárov v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 4, s. 9 - 16.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Bratstvo Najsvätejšej trojice pri konvente trinitárov v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 2, s. 17 - 24.
www.bratislava.sk
GPS
48.145977, 17.106764
48°0 8' 45.52", 17°0 6' 24.35"www.pamiatkynaslovensku.sk