Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Kostol Zvestovania Pána a františkánsky kláštor
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk