Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - mlyny v Mlynskej doline
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk