Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Most SNP (od roku 1993 do 28. augusta 2012 Nový most) je jednopylónový, oceľový, cestný, zavesený most vejárového dizajnu cez Dunaj v Bratislave. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, čím je to bratislavský most s najväčším hlavným rozpätím a tým vo všeobecnosti klasifikovaný ako najväčší v Bratislave. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Most patrí do asociácie World Federation of Great Towers, pričom je to 28. a najnižšia stavba tejto asociácie. Od 16. mája 2018 je most národná kultúrna pamiatka. [1]
 

V medzinárodnej architektonickej súťaži zvíťazil iný návrh, no z ekonomických dôvodov sa rozhodlo pre návrh, ktorý skončil až na štvrtom mieste. Postavili ho v rokoch 1967 - 1972 spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutní montáže Ostrava podľa projektu inžinierov Arpáda Tesára a Jozefa Zvaru a architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra a Ivana Slameňa. Do užívania bol daný 26. augusta 1972. [2]
 

Z dôvodu jeho výstavby bola zbúraná značná časť bratislavského Podhradia vrátane historicky hodnotných častí Vydrice a synagógy v maurskom štýle. Významne však urýchlil dopravu a tým rozvoj petržalského sídliska. [3]
 

V roku 2005 a 2006 sa z dôvodu veľkého znečistenia na Moste SNP urobil ochranný náter na lávkach pre peších a cyklistov. V roku 2006 sa natreli ochranným náterom aj obidva pylóny. [4]
 

Most je zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6 m. Celková dĺžka: 430,8 m, hlavná dĺžka medzi piliermi 74,80 m - 303 m - 54 m, šírka 21 m, hmotnosť 7 537 t, celková výška od základov po vrchol 95 m, priemer kupoly 32 m. Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá, pod nimi je z každej strany mosta chodník pre peších a cyklistov. [5]
 

Nový most v kategórii zavesených mostov obsadil po svojom otvorení v roku 1972 hneď štvrté miesto na svete. V užšej kategórii zavesených mostov, teda mosty iba s jedným pylónom a iba s jednou závesnou rovinou, mu svetové prvenstvo zostalo dodnes. Na treťom mieste je medzi mostami so šikmým pylónom. [6]
 

Zvláštnou atrakciou je reštaurácia na hlavici pylónu vo výške 85 m (po rekonštrukcii od roku 2005 s názvom UFO watch.taste.groove., kedysi pod názvom Bystrica). Je spojená s vyhliadkovou plošinou, z ktorej je za dobrého počasia výhľad až do vzdialenosti 100 km. Vedie k nej výťah vo východnom pilieri mosta, zatiaľ čo v západnom pilieri je umiestnené núdzové schodisko so 430 schodmi. UFO je považované za jednu z dominánt mesta a vyhľadávaným cieľom domácich i zahraničných turistov, pričom ročne ho navštívi 200-tisíc návštevníkov. [7]
 

V moste sa nachádza vodovodné potrubie na zásobovanie Starého Mesta z Petržalky. [8]
 

Pri výstavbe mosta sa objavil problém, keď sa zistila chyba v statickom výpočte, preto bolo treba most zabezpečiť doplnkovou podperou na ľavom brehu, čím sa znížilo aj jeho hlavné rozpätie na 303 metrov. [9]
 

Osvetlenie mosta bolo pôvodne riešené 3 000 svietidlami na držadlách zábradlí, v roku 1998 bolo nahradené stožiarovým osvetlením s 52 špeciálnymi svietidlami. [10]
 

Most SNP slúžil ako predloha pre zavesený most Vanšu tilts v lotyšskom meste Riga na rieke Daugava. Podobnú konštrukciu, avšak symetrickú, má aj menší Hainburský dunajský most. [11]
 

Bratislave v polovici mája 2018 pribudla z radovej modernej architektúry ďalšia stavba, ktorá sa dostala pod pamiatkovú ochranu. Ikonická stavba sa v čase otvárania hrdila prvenstvom najdlhšieho mosta na svete zaveseného na jednom pylóne. Most niesol až do roku 1993 názov Most Slovenského národného povstania, ktorý bol následne zmenený na hovorový názov Nový most, avšak k pôvodnému menu sa neskôr vrátil. [12]
 

Most dodnes vzbudzuje výrazné kontroverzie kvôli radikálnemu dopravno-urbanistickému riešeniu poplatnému dobe svojho vzniku, ktoré si vyžiadalo zbúranie stredovekej štvrte Vydrica [13] – veľkej časti Podhradia, čím mesto utrpelo obrovskú a nezvratnú stratu architektonických pamiatok. Táto skutočnosť bola desivá už v období výstavby mosta a ostala desivá dodnes. Aký národ si pre most zbúra takmer polovicu historického mesta?
 

Viacerí architekti preto vyzývajú, aby sa spod pamiatkovej ochrany vyňala severná nájazdová estakáda, ktorej zbúranie alebo prestavba si v budúcnosti pravdepodobne vyžiada revitalizácia Židovskej ulice. [14]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Takmer paralelne s vyhlásením mosta za pamiatku bola medializovaná informácia, že nástupný priestor do reštaurácie UFO, kedysi známej ako Bystrica, bol demontovaný a na jeho mieste zrejme ilegálne vzniká drevená konštrukcia tajuplného využitia. Ako sa neskôr ukázalo, stavebník, firma s prazvláštnym názvom Zemeguľa s.r.o., chcel na tom mieste vybudovať turisticko-cyklistické informačné centrum, na čo získal predbežné súhlasy od mestskej časti Petržalka a magistrátu, no žiadny súhlas od pamiatkarov. Nasledovalo niekoľko podivuhodne si protirečiacich vyjadrení primátora Bratislavy Nesrovnala a ešte podivuhodnejšie vyjadrenie stavebníka, ktorý stavbu turistického centra neskromne označil ako „Diamant na Dunaji“. Nech je ako chce, pôvodné dizajnové prvky a schodiská z nástupnej plošiny boli nezvratne zlikvidované a na ich miesto sa vrátia zrejme už iba repliky. Ak vôbec... Most SNP sa tak stal dosiaľ najrýchlejšie znehodnotenou národnou kultúrnou pamiatkou na Slovensku. [15]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Fotogaléria
Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) foto © Jana Lacková 12/2018Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) foto © Jana Lacková 12/2018Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) foto © Jana Lacková 12/2018Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) foto © Jana Lacková 12/2018Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) foto © Jana Lacková 12/2018Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) foto © Jana Lacková 12/2018Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) foto © Jana Lacková 12/2018Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) foto © Jana Lacková 12/2018Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) a Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 7/2016Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most) a Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 7/2016Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most), pohľad z reštaurácie nad mostom foto © Hana Farkašová 7/2016Bratislava - Most Slovenského národného povstania (Nový most), pohľad z reštaurácie nad mostom foto © Hana Farkašová 7/2016
Poznámky
[1 - 11] https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_SNP (27.7.2018)
[12 - 14] ŠVIHRAN, Ivor: Ďalšia moderná stavba pod pamiatkovou ochranou. In: ASB, XXV, 6-7/2018, s. 9.
[15] ŠVIHRAN, Ivor: Dosiaľ najrýchlejšie znehodnotená národná kultúrna pamiatka. In: ASB, XXV, 6-7/2018, s. 100.
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.138473, 17.104597
48°08'18.5"N 17°06'16.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk