Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Múzeum dopravy
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa začali na Slovensku formovať prvé skupiny zberateľov a ochrancov dopravných technických pamiatok. V roku 1972 založil v Bratislave MUDr. Michal Ondrejčák spolu so svojimi priateľmi prvý slovenský klub zberateľov historických automobilov a motocyklov, dnes Veterán klub Bratislava. Súčasne v roku 1973 tu vznikol aj Krúžok priateľov železníc. [1]
 

V roku 1979 sa tomuto zoskupeniu, pod odborným vedením Doc. Ing. Ladislava Križana, CSC., podarilo získať prvý historický parný rušeň. Od roku 1981 je nepretržite súčasťou slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel. Túto kolekciu spravuje a komplexnú dokumentáciu dejín slovenských železníc od roku 1983 zabezpečuje Múzejno-dokumentačné centrum, pôsobiace dnes v rámci Železníc Slovenskej republiky. Pri príležitosti 150. výročia železníc na Slovensku uzatvorili ŽSR a Veterán klub Bratislava dohodu o spoločnom postupe pri zriadení Múzea dopravy. [2]
 

Priestory a železničné exponáty poskytli Železnice SR, cestné exponáty zabezpečil Veterán klub Bratislava, prevádzku expozície zabezpečilo Slovenské technické múzeum Košice, prostredníctvom svojej novej organizačnej zložky. Spoločné úsilie bolo za významnej sponzorskej pomoci PPA-Control, a.s. korunované úspechom a dňa 24. 6. 1999 bolo prvé slovenské múzeum dopravy slávnostne sprístupnené verejnosti. Ročne múzeum navštívi viac ako 20 000 návštevníkov. [3]
 

Cestnú dopravu prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Návštevníka zaujmú prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské vozidlá. Na koľajisku možno vidieť výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. Jedna z výstavných hál múzea je vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom z histórie železničnej dopravy na území Slovenska. [4]

Kontakt
Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy Bratislava
Šancová 1/A
811 05 Bratislava

Otváracie hodiny
Pondelok - zatvorené
Utorok - Piatok 10:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa 10:00 - 17:00
Posledný vstup o 16:30
Prístup
Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov. [5]
Fotogaléria
Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016Bratislava - Múzeum dopravy foto © Hana Farkašová 2/2016
Poznámky
[1 - 5] www.muzeumdopravy.com (19.3.2016)
GPS
48.155698, 17.106220
48°009'20.5"N 17°006'22.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk