Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
História
V roku 1996 vzniklo na pôde SNM - Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. [1]
 

Od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného špecializovaného národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea podobne ako ostatné minoritné múzeá. Tento proces sa uskutočnil v roku 2006. Pracovisko sa presťahovalo do budovy na Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi. [2]
 

Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracováva a prezentuje hmotné doklady súvisiace s jeho profiláciou. Od počiatku 90. rokov 20. storočia prebieha stále sa rozvíjajúci proces obrody národného povedomia Chorvátov žijúcich na Slovensku. Vzrástol záujem o predkov, pôvodnú domovinu i ľudovú kultúru. Založili sa kultúrne spolky, ktoré zastrešuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku. Proces sa zavŕšil v roku 2006, kedy bola v Devínskej Novej Vsi verejnosti sprístupnená novostavba Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. Predmety v zbierkovom fonde pochádzajú predovšetkým z obcí s obyvateľstvom chorvátskeho pôvodu a sú prevažne etnografického charakteru. [3]

Expozície
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
 

Samospráva mestskej časti Devínska Nová Ves v rámci komplexnej revitalizácie historickej časti obce na Istrijskej ulici zrekonštruovala schátranú budovu bývalej pekárne a hostinca Furmanka s cieľom vytvoriť tu reprezentatívny priestor pre vlastné múzeum. Vybraný objekt sa nachádza v centre mestskej časti na Istrijskej ulici v tesnej blízkosti Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. V lete roku 2014 sa začalo s rekonštrukciou a obnovený objekt bol prispôsobený potrebám múzea. [4]
 

Dnes je na hlavnej ulici starej časti Devínskej Novej Vsi z diaľky viditeľný biely štít s trojuholníkovým oknom, v ktorom sa vyníma silueta erbu obce – biela holubica s krížom. Pod ním na južnej fasáde sa nachádza grafické znázornenie mapy obce z roku 1880. Vnútorný priestor je otvorený s masívnymi stropnými trámami, krov sa otvoril až po štít strechy. Vnútorné priečky v objekte boli čiastočne odstránené, čím vznikla výstavná sieň a dva samostatné priestory, ktoré slúžia ako dobová izba s ukážkou pôvodného zariadenia a servisná časť s technickým a hygienickým zázemím. Obnovená budova je od 20. júna 2015 prístupná verejnosti ako Múzeum starej Devínskej, ktoré prevádzkuje SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. [5]
 

Budova Múzea starej Devínskej v Devínskej Novej Vsi získala v súťaži o najlepšie obnovené objekty tradičnej architektúry v Bratislavskom kraji ocenenie odbornej poroty za „ adaptáciu tradičnej architektúry na novú funkciu s cieľom prezentácie miestneho kultúrneho dedičstva pre verejnosť“. Ocenenia udeľuje Academia Istropolitana Nova v úzkej spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou a Bratislavským samosprávnym krajom. Cieľom súťaže je prispieť k zachovaniu tradičnej architektúry, ktorá vytvára jedinečný obraz regiónu. Obnovou chátrajúcej budovy a jej okolia sa samospráva zaslúžila o zatraktívnenie frekventovanej hlavnej ulice starej časti a vytvorila dôstojný priestor na prezentáciu histórie obce pre miestnych občanov i návštevníkov tejto lokality. [6]
 

Devínska Nová Ves je dnes jednou z predmestských častí Bratislavy. Vidiecky ráz stratila v 80. rokoch 20. storočia, keď sa tu začali stavať sídliská a počet obyvateľov sa strojnásobil. Pôvodne rázovitú dedinu obývali od 16. storočia Chorváti. Aj dnes tu počuť chorvátsky dialekt a potomkovia Chorvátov si svoj pôvod každoročne pripomínajú folklórnymi slávnosťami a mnohými kultúrno-spoločenskými podujatiami. Duchovné dedičstvo chorvátskej menšiny na Slovensku sa zachovalo už len v štyroch lokalitách: v Devínskej Novej Vsi, Jarovciach, Čunove a Chorvátskom Grobe. [7]
 

Stálu expozíciu Múzea starej Devínskej „Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi“ pripravilo SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. Expozícia odráža niekdajší život v Devínskej Novej Vsi a mapuje život v obci najmä v 19. a 20. storočí a je rozdelená do blokov: história, odievanie, duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá. Väčšiu časť expozície tvoria zbierkové predmety SNM – MKCHS pochádzajúce z Devínskej Novej Vsi. Ďalšie predmety sú zapožičané od miestnych obyvateľov, mestskej časti a farnosti v Devínskej Novej Vsi. [8]
 


 

ŠTYRITISÍC ROKOV OSÍDLENIA DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
 

Devínska Nová Ves očarí i dnes nedotknutou krásou prírody a bezprostrednosťou miestnych obyvateľov. Kedysi to bola samostatná obec, ktorá istý čas niesla aj pomenovanie Chorvátska Nová Ves. [9]
 


 

DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV NA SLOVENSKU [10]
 

Expozícia Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku je zameraná najmä na prezentáciu hmotného a kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.
 

Sústreďuje sa predovšetkým na oblasti:
 


 

Chorvátske osídlenie
 

Keď v 16. storočí priviedli cesty Chorvátov z pôvodnej balkánskej vlasti na územie západného Slovenska, priniesli si so sebou svoj jazyk, svoju vieru, zvyky, duchovnú a materiálnu kultúru. Usadzovanie Chorvátov v priestore stredného Dunaja sa začalo v prvých desaťročiach 16. storočia a bolo priamo podmienené vojnovým ťažením Osmanskej ríše na Balkáne.
 


 

Etnické vedomie a jazyk
 

Pre oživenie a zachovanie historického a etnického vedomia slovenských Chorvátov boli dôležité kontakty s Chorvátmi zo starej vlasti: chorvátskymi kňazmi, rehoľníkmi a predstavenými paulínskeho rádu v Marianke, chorvátskymi študentmi a pedagógmi na Trnavskej univerzite v 17. – 18. storočí.
 


 

Ľudové staviteľstvo a bývanie
 

Chorvátski kolonisti v oblasti Záhoria i v oblasti pod Malými Karpatmi si svoje obydlia stavali z dreva, ktorého tu bol dostatok. V 16. – 17. storočí bola pre toto územie typická zrubová konštrukcia drevených stavieb. V 17. storočí sa začali stavať domy hlinené, výnimočne sa objavili stavby z kameňa. Strechy boli pokryté slamou.
 


 

Odevná a textilná kultúra
 

Odev v obciach s chorvátskym osídlením patrí do odevných regiónov trnavského odevu (Šenkvice), odevu oblasti vinohradníckych obcí na východ od Bratislavy (Chorvátsky Grob), odevu oblasti medzi riekou Moravou a Malými Karpatmi (Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač), odevu v okolí Skalice (Mokrý Háj) a odevu zadunajských obcí (Jarovce, Čunovo). Príslušníci chorvátskej šľachty na Slovensku sa obliekali na tzv. uhorský spôsob.
 


 

Ľudové umenie
 

Ľudový výtvarný prejav v regióne západného Slovenska, kde sa usadili chorvátski kolonisti, sa uplatnil v architektúre v podobe nástenných malieb a drevorezby, v interiéri na maľovanom a vyrezávanom nábytku, vo výzdobe domáceho náčinia a hospodárskeho náradia, na náhrobkoch, vo výzdobe sviatočného odevu a domácich textílií.
 


 

Rodinné zvykoslovie
 

Medzi najvýznamnejšie medzníky v živote človeka patria situácie súvisiace s narodením, svadbou a pohrebom. S nimi spojené obyčajové prejavy a úkony si etnickú znakovosť udržali v lokalitách, v ktorých sa dodnes hovorí chorvátskym nárečím.
 


 

CHORVÁTI NA SLOVENSKU
 

Táto dlhodobá výstava Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku predstavuje prácu chorvátskych kultúrnych spolkov a pôsobenie folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry – kultúrneho dedičstva predkov. [11]

Kontakt
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

Otváracie hodiny
Pondelok: Z a t v o r e n é
Utorok - Piatok: 11:00 - 17:00 hod.
Sobota - Nedeľa: 12:00 - 17:00 hod.
Prístup
Budova múzea sa nachádza v starej časti Devínskej Novej Vsi na Istrijskej ulici č. 68.
 

Prístup z centra Bratislavy (cca 25 minút): autobus č. 28 zo zastávky Nový most – vystúpiť na zastávke Novoveská;
 

Prístup zo širšieho centra Bratislavy: električky č. 1, 5, 12 smer Dúbravka – v Dúbravke prestúpiť na autobus č. 20 – vystúpiť na zastávke Novoveská;
 

Prístup z autobusovej stanice Mlynské nivy alebo Patrónky: autobus č. 21 – vystúpiť na zastávke Novoveská. [12]

Poznámky
[1 - 12] www.snm.sk (7.1.2016)
GPS
48.212151, 16.973798
48°012'43.7"N 16°058'25.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk