Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
História
Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa od roku 1994 formovalo v rámci Slovenského národného múzea. V roku 1997 sa osamostatnilo a pôsobí ako špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou. Svoju činnosť orientuje na zbieranie, zhromažďovanie a dokumentovanie informácií o národnostnej menšine karpatských Nemcov na našom území. Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa v nadväznosti na svoj vedecký fond zaoberá aj vedecko-výskumnou činnosťou. Výsledky svojich aktivít uverejňuje vo svojich periodikách (edícia Acta Carpatho-germanica vyšlo doposiaľ 14 zväzkov). V múzeu je umiestnená knižnica špecializovaná na problematiku dejín a kultúry karpatských Nemcov. Je to nesporne najlepšia knižnica tohto zamerania na Slovensku a často ju využívajú študenti a odborní pracovníci. [1]
 

Vzhľadom na to, že Múzeum je jediným odborným pracoviskom karpatských Nemcov vôbec, plní aj širšie ako čisto muzeálne úlohy. Je akýmsi kontaktným bodom pre karpatských Nemcov prichádzajúcich na Slovensko. [2]
 

V čase svojho vzniku Múzeum kultúry karpatských Nemcov nevlastnilo žiadne zbierky. Vďaka intenzívnej akvizičnej činnosti však počet zbierkových predmetov v roku 2010 dosiahol 6 000 kusov. [3]
 

Zbierky pokrývajú všetky oblasti života karpatských Nemcov: odevné súčasti, textílie, domácku a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne predmety, tlač. Múzeum má ucelenejšie kolekcie kameniny z Kremnice, smaltov z Matejoviec, filigránu zo Spiša a výtvarných diel súčasných autodidaktov. V zbierkach sú aj originály a kópie dokumentov vzťahujúcich sa k dejinám karpatských Nemcov. [4]

Expozície
Dom Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne
 

V priestoroch domu Karpatonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne sa nachádza stála expozícia Dejiny a kultúra Hauerlandu. Návštevníkom umožňuje bližšie spoznať tradície a život karpatských Nemcov v stredoslovenskej oblasti (tzv. Hauerland), s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie. [5]
 


 

Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej
 

Expozícia Dejiny a kultúra Handlovej bola sprístupnená verejnosti v septembri 2004. Návštevníkom ponúka možnosť oboznámiť sa s históriou osídlenia, tradíciou baníctva a remesiel, ako aj s množstvom predmetov prezentujúcich tradičnú hmotnú, duchovnú a umeleckú kultúru nemeckého etnika v Handlovej. [6]
 


 

Dejiny a kultúra Hauerlandu
 

Expozícia ponúka návštevníkom bližšie spoznať tradície a život karpatských Nemcov žijúcich v stredoslovenskej oblasti (tzv. Hauerland) s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie. [7]
 


 

Dejiny a kultúra Handlovej
 

Expozícia prezentuje dejiny a kultúru Nemcov žijúcich v Handlovej. Na mnohých farebných či čiernobielych obrazoch, reprodukciách kolorovaných pohľadníc sú zachytené premeny počas jej 630 ročnej bohatej histórie. Výstavné miestnosti sú rozdelené do dvoch celkov. Návštevník sa v úvode oboznámi s históriou karpatských Nemcov v Handlovej prostredníctvom archeologických artefaktov, na mape domov a dvorov sa oboznámi z charakteristickým rozdelením obce v 20. rokoch minulého storočia na poľnohospodársku a remeselnú Handlovú v centre a na banícku, ktorej história sa začala priemyselne písať od roku 1909. V druhej časti uvidí technické a architektonické skvosty ako je Kostol sv. Kataríny, dnešná dominanta mesta, ťažbu hnedého uhlia, ktorú dokladajú banícke pracovné nástroje. Má možnosť vidieť handlovský nemecký ženský odev, v ktorom dnes vystupuje spevácky súbor Grünwald. Malá handlovská múzejná expozícia je doplnená slovenským a nemeckým sprievodným textom. [8]
 


 

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov
 

Expozícia približuje takmer 900 ročné dejiny a kultúru Nemcov žijúcich na Slovensku. Prezentujú sa jednotlivé regióny života karpatských Nemcov (Bratislava a okolie, stredné Slovensko – Hauerland, Spiš), naznačený je ich prínos v rozvoji baníctva, remesiel, vedy a techniky a priemyslu. Pozornosť sa venuje školstvu. Početné pôvodné artefakty približujú vidiecky a mestský život karpatských Nemcov. [9]

Kontakt
SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
810 06 Bratislava
Múzeum kultúry karpatských Nemcov sídli v Sunyalovej kúrii.

Otváracie hodiny
Denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h.
Poznámky
[1 - 2] www.muzeum.sk (11.1.2016)
[3 - 9] www.snm.sk (11.1.2016)
GPS
48.140573, 17.097375
48°08'26.1"N 17°05'50.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk