Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
História
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. [1]
Expozície
"Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?"
 

Prvá časť novej memoriálnej expozície v kaštieli Madáchovcov v Dolnej Strehovej prezentuje život v priestoroch kaštieľa v 19. storočí a prostredie, v ktorom vznikalo dielo celosvetového literárneho významu. Druhá časť stálej expozície – Tragédia človeka – vyzdvihuje najdôležitejšie myšlienky zo všetkých 15 obrazov Madáchovho diela. Farebný pás na podlahe vyznačuje smer prehliadky a sprevádza nás po všetkých obrazoch Tragédie. Pri madáchovskom putovaní časom môžeme prejsť cestu sveta – jeho minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Stotožnení s Adamom, ktorý zosobňuje ľudstvo, sa môžeme zamyslieť nad vlastným bytím. Spisovateľ nám tak dáva možnosť pochopiť vlastnú existenciu ako súčasť univerza. Pri prechádzke nám pomáha aj hlasový sprievodca (audioguide) v štyroch jazykoch - slovenský, maďarský, nemecký, anglický. [2]
 

Rekonštrukciu múzea podporil Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013. [3]
 


 

„Óh, hol vagyok? Hol vannak álmaim?”
 

Az új állandó emlékkiállítás, melynek átadására 2014. Március 26-án került sor, bemutatja a Madách-család életét a 19. században és a környezetet, ahol a világhírű irodalmi mű született. Az állandó kiállítás második része – Az Ember Tragédiája- a drámában leírt 15 szín legfontosabb pillanatait mutatja be. A színes vonal a padlózaton a kiállítás irányát jelöli és átvezet Madách művének mind a 15 színén. Az időutazás alatt megismerhetjük a múltat, a jelent és a jövőt. Ádámmal együtt elgondolkozhatunk saját létezésünk felett az univerzum részeként. A látogatáskor segítségünkre lehet a hangos idegenvezető (audioguide), mely négy nyelven - szlovák, magyar, német és angol – segít tájékozódni a kiállítási térben. [4]
 


 

Kaštieľ Dolná Strehová
 


 

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku.
 

Stála expozícia bola sprístupnená 22. mája 2003 a prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko-historické tradície) maďarského etnika na Slovensku. Skladá sa z troch tematických celkov: Obrazy z dejín Maďarov (do roku 1918), kapitoly z dejín Maďarov na Slovensku (1918-1948) Klenotnica ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku. [5]
 


 

Hagyományok és értékek - Magyarok Szlovákiában.
 

Az állandó kiállítás, melynek címe Hagyományok és értékek - Magyarok Szlovákiában, 2003. május 22.-én nyílt meg. A kiállítás a szlovákiai magyar kisebbség tárgyi és szellemi kultúráját mutatja be. Tematikusan három részre osztható: Képek a magyarok történetéből (1918-ig), Fejezetek a szlovákiai magyarság történelméből (1918 – 1948) és A szlovákiai magyarság népi kultúrája. [6]
 


 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej.
 

Pamätný dom sa nachádza v strede obce Sklabiná, v okrese Veľký Krtíš. Zámožnejší sedliacky dom z prvej pol. 19. storočia bol postaveny v roku 1852, v tomto dome prežil rozhodujúce roky svojho života: detstvo a študentské roky jeden z najčítanejších maďarských spisovateľov, Kálmán Mikszáth. [7]
 

Expozícia predstavuje návštevníkom život a literárne dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha, ďalej život v Sklabinej v 19. storočí. Kálmán Mikszáth sa narodil a vyrastal v Sklabinej, a toto zmiešané slovensko-maďarské prostredie malo veľký vplyv na jeho literárnu tvorbu. Tomuto prostrediu, kraju a svojim koreňom ostal verný do konca života. A práve tento úzky vzťah spisovateľa k svojmu rodisku je hlavnou témou výstavy, ktorá sa nachádza v štyroch miestnostiach pamätného domu. [8]
 


 

Mikszáth Kálmán Emlékház.
 

Szklabonya Az emlékház Szklabonya község közepén helyezkedik el a Nagykürtösi járásban. A jómódú parasztház a 19. század első felében 1852-ben épült. Ebben a házban élte át életének legfontosabb éveit, gyermekkorát és iskolai éveit az egyik legolvasottabb magyar író, Mikszáth Kálmán. [9]
 

Az állandó kiállítás bemutatja az ismert író Mikszáth Kálmán életét és irodalmi munkásságát, valamint az 19. századi életet Szklabonyán. Mikszáth Kálmán Szklabonyán született és nevelkedett, és ez a vegyes szlovák-magyar környezet nagy hatással volt irodalmi tevékenységére. Ehhez a közeghez, tájhoz és gyökereihez hű maradt élete végéig. Épp ez a szoros kapcsolat, mely Mikszáthot a szülőföldjéhez fűzte, alkotja az állandó kiállítás fő témáját, amely az emlékház négy termében tekinthető meg. [10]

Kontakt
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Brämerova kúria
Žižkova ulica 18
810 06 Bratislava 16
Múzeum sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabinej.

Otváracie hodiny
Denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00. h

Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1
991 02 Dolná Strehová

Otváracie hodiny
Denne okrem pondelka.
Marec - Jún: 10.00 - 17.00
Júl - August: 10.00 - 18.00
September - Október: 10.00 - 17.00
November - Február: 10.00 - 16.00

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Sklabiná č. 188
991 05 Sklabiná

Otváracie hodiny
Denne okrem pondelka.
Marec - Jún: 10.00 - 17.00
Júl - August: 10.00 - 18.00
September - Október: 10.00 - 17.00
November - Február: 10.00 - 16.00
Poznámky
[1 - 10] www.snm.sk (11.1.2016)
GPS
48.140575, 17.096982
48°08'26.1"N 17°05'49.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk