Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Múzeum polície Slovenskej republiky
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História
Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR.
 

Poskytuje:
 

stálu lektorskú službu,
 

špeciálne odborné prednášky,
 

odborné konzultácie, premietanie náučných filmov. [1]
 


 

Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v Slovenskej republike sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. V múzeu sa náležitá pozornosť venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na problém kriminality mládeže, výchovy k právnemu vedomiu a problém dopravnej výchovy a disciplíny. [2]

Expozície
Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí: [3]
 

• história, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989,
 

• vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR,
 

• tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci.
 


 

V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.
 


 

Múzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti. K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918 - 1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Pri dopĺňaní svojich zbierkových fondov venuje systematickú pozornosť aktuálnym trestným prípadom. [4]

Kontakt
Múzeum polície Slovenskej republiky
Gunduličova 2
812 72 Bratislava

Otváracie hodiny
Utorok - Piatok: 10.00 - 14.00 hod.
Vstup je bezplatný!
Poznámky
[1 - 4] www.minv.sk (26.1.2016)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.150068, 17.106505
48°09'00.2"N 17°06'23.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk