Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Múzeum židovskej kultúry
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
História
Múzeum židovskej kultúry je súčasťou Slovenského národného múzea. [1]
 

Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. K hlavným aktivitám múzea patrí zbierková, dokumentačná a následná prezentačná činnosť. Jeho snahou je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká, dokumenty, obrazy či spomienkové predmety a prezentovať ich širokej verejnosti formou expozícií a výstav. Výsledky sú pozoruhodné a hovoria sami za seba. Pri otvorení múzea predstavovalo zbierku múzea len 5 % vlastných predmetov získaných kúpou, až 95 % predmetov bolo požičaných od rôznych židovských náboženských obcí. Dnes predstavujú pôžičky len 20 kusov z celkového počtu zbierkových predmetov, 50 % sú dary. Sprievodným faktom darcovstva je i predstava darcov, že predmety budú odborne ošetrené a sprístupnené verejnosti. [2]
 

Múzeum židovskej kultúry sa začalo formovať na pôde Historického múzea SNM ako Oddelenie židovskej kultúry. Samostatným špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou sa stalo v roku 1994. Poslaním múzea je uchovávať a propagovať židovskú kultúru a umenie na Slovensku. Činnosť múzea je zameraná na prezentáciu duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. Jeho snahou je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká alebo dokumenty. [3]
 


 

ZBIERKY
 

Zbierkový fond zahŕňa viac ako 5200 zbierkových predmetov. Približuje všedný i sviatočný život židovského obyvateľstva. Obsahuje predovšetkým mimoriadne cennú zbierku kultových predmetov. [4]
 

Osobitnú pozornosť si zasluhujú textilné synagogálne opony, prikrývky, kovové svietniky, svietidlá - lampy na večné svetlo, koruny, štíty a ukazovadlá na Tóru, koreničky a pod. V zbierkovom fonde múzea sa nachádza aj niekoľko vzácnych obrazov renomovaných umelcov (Reichentál, Mitrovský, Weiner-Kráľ, Weil, Beeri). Hodnotné sú aj zbierkové predmety pochádzajúce z obdobia holokaustu. [5] Z dokumentačného hľadiska sú neobyčajne cenným dokladom dva fajansové džbány pohrebného bratstva Chevra Kadiša v Senici z 18. storočia. Medzi historickými knihami sú aj diela chýrneho bratislavského rabína Chatama Sofera, presláveného aj vďaka svetoznámemu rabínskemu učilišťu v Bratislave, ktoré tu pôsobilo až do roku 1939. [6]

Expozície
Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska. Bratislavská expozícia je inštalovaná v priestoroch Zsigrayovej kúrie (Židovská 17, Bratislava). Na subtílnej expozičnej ploche sa koncentruje niekoľko storočná práca ducha, intelektu a rituálno-úžitkového umenia. Návštevník sa môže oboznámiť s cestou Žida od narodenia až po jeho skon, členenou rôznorodosťou náboženského synagogálneho a domáceho rituálneho života. [7]
Kontakt
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 17
Bratislava

Otváracie hodiny
Denne okrem soboty od 11.00 h do 17.00 h.
Pre nahlásené školské skupiny je múzeum otvorené od 9.00 h.
Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do múzea zdarma.

Synagóga v Prešove
Okružná 32
Prešov

Múzeum holokaustu
Kasárenská 1005
Sereď
Fotogaléria
Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Múzeum židovskej kultúry foto © Hana Farkašová 3/2019
Poznámky
[1 - 2] www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-o-muzeu (22.1.2019)
[3] www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-historia-muzea (22.1.2019)
[4 - 5] www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-charakteristika (22.1.2019)
[6] www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-zaujimavosti-zbierkoveho-fondu (22.1.2019)
[7] www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-stale-expozicie&clanok=expozicia-zidovskej-kultury-na-slovensku (22.1.2019)
Bibliografia
KUŠANOVÁ, Katarína: Múzeum židovskej kultúry. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 4, s. 50 - 53.
SALNER, Peter: Múzeum židovskej kultúry na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 4, s. 24 - 25.
www.snm.sk
www.bratislava.sk
GPS
48.144100, 17.103605
48°08'38.8"N 17°06'13.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk