Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Neologický židovský cintorín
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín bol založený v roku 1873. Medzi významné osobnosti, ktoré sú pochované na cintoríne patria architekti Eugen Bárkány (1885 – 1967) a Artur Szalatnai-Slatinský (1891 – 1961), dramatik a režisér Leopold Lahola (1918 – 1968), ale aj maliar Imrich Weiner-Kráľ (1901 – 1978). Mnohé náhrobné kamene sú bohato zdobené, ide o klasicistické a secesné reliéfne motívy. Monumentálnejšie náhrobky sú ohradené kovaným dekoratívnym zábradlím. Niektoré náhrobníky majú tvar torza stĺpa. [1] Z materiálov sa využíval hlavne mramor, žula a staršie náhrobníky boli prevažne z pieskovca. [2] Časté sú symboly kohenov, levitov a Dávidova hviezda. Na stene obradnej haly je pamätná tabuľa padlých židovských vojakov v prvej svetovej vojne. [3]
 

V stúpajúcom teréne sú zmiešane pochovávaní muži a ženy. Cintorín je pravidelne udržiavaný a pochováva sa na ňom dodnes. Najmladšie hroby sa nachádzajú v prednej časti, hneď pri vstupnej bráne. Súčasťou areálu je aj pamätník obetiam holokaustu. [4]

Prístup
Neologický cintorín sa nachádza asi 300 m od ortodoxného cintorína smerom na Karlovu Ves. [5]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 17.
[2] www.slovak-jewish-heritage.org (19.6.2015)
[3] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. s. 17.
[4 - 5] www.slovak-jewish-heritage.org (19.6.2015)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.144029, 17.082965
48°08'38.5"N 17°04'58.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk