Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Ortodoxná synagóga
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Synagógu postavili v roku 1862 podľa projektu architekta Ignáca Feiglera. [1] Bola to najväčšia a najvýstavnejšia synagóga v Prešporku. Miestni obyvatelia ju nazývali „grosse Schul“. [2]
 

Zlomom v existencii Bratislavského Podhradia bol obrovský požiar v roku 1913, ktorý spustošil najmä Židovskú a Zámockú ulicu. Do pôvodného stavu už nebolo nikdy obnovené. Táto skutočnosť nakoniec viedla k rýchlejšej deštrukcii Podhradia po roku 1945. Synagóga zničeniu unikla. Obdobie holokaustu zdecimovalo židovskú populáciu v Bratislave natoľko, že tí, čo prežili peklo nacistických koncentračných táborov neboli schopní starať sa o údržbu objektu synagógy. Židovská náboženská obec sa preto svojich synagóg zriekla v prospech štátu. [3]
 

Na žiadosť rady Krajského národného výboru v Bratislave sa v roku 1952 v budove ortodoxnej synagógy, ktorú tvorila veľká sieň pre náboženské obrady, priliehajúce bočné miestnosti a schodište, uskutočnila prehliadka. Mal sa ňou zistiť stav objektu a možnosti jeho prípadnej rekonštrukcie na prednáškové účely univerzity. Budova nepatrila medzi pamiatkovo chránené objekty. Pamiatkové oddelenie Povereníctva školstva malo záujem len o fotodokumentáciu oltára, ale samotnej stavby iba čiastočne. [4]
 

Ukázalo sa, že stavba bola značne narušená a bolo by jej treba postaviť nový západný múr. Strešný krov nemala poškodený, ale nutne potreboval vymeniť časti napadnuté červotočom. Strecha však bezpodmienečne potrebovala novú škridlovú krytinu, pretože hrozilo zničenie budovy. Synagóga nevyhnutne potrebovala obnovu vonkajších a vnútorných omietok, ale tiež dlažieb, okien, dverí, elektroinštalácie, vodovodu i kanalizácie a zavedenie klimatizácie. Podľa odhadov by si adaptácia synagógy na prednáškové účely vyžadovala investíciu 6 až 7 miliónov korún, pričom len náklady na vonkajšie zabezpečenie a zastrešenie objektu by predstavovali sumu milión korún. Príprava projektu mala trvať tri mesiace. K tomu však nikdy nedošlo a synagóga na Zámockej ulici bola spolu so zvyškom stavieb na hradnom vrchu v roku 1961 zbúraná! [5]
 

Pred tridsiatimi rokmi úplne zbytočne zbúrali všetky historické objekty na Zámockej ulici. Po dokončení rekonštrukcie hradného paláca považoval niekto za potrebné vybudovať smerom na hrad širokú príjazdovú cestu. Jej výstavba sa nakoniec nerealizovala a namiesto toho sa od 90. rokov uskutočnila nová výstavba ulice. Najprv sa predpokladalo, že ulica bude obnovená vo svojej pôvodnej podobe. Nepochopením zámeru vznikla ulica, ktorú vôbec nemožno označiť za skvost Bratislavy. [6]
 

V 17. storočí sa ulica nenachádzala na území mesta. Vtedajší zemepán gróf Pálffy povolil Židom, aby sa tu, mimo mestských hradieb a v tesnom susedstve jeho paláca, usadili. Prvú modlitebňu zriadili v meštianskom dome, ktorý až neskôr kúpou prešiel do rúk židovského majiteľa. V roku 1783 pôvodnú modlitebňu zbúrali a na jej mieste postavili inú, väčšiu a svetlejšiu. Tá bola poškodená požiarom 1796, ale rýchlo ju obnovili. Bol to objekt, v ktorom sa pohyboval aj slávny Chattam Sofer. [7]
 

Starú budovu zbúrali v roku 1862, aby na jej mieste kresťanský staviteľ Ignác Feigler postavil novú synagógu. Tá bola postavená v orientálnom slohu a pôvodne zavŕšená vežou s cibuľovitou strechou. Veža sa ortodoxným veriacim natoľko nepáčila, že ju museli pred vysvätením (konalo sa 10. septembra 1864) odstrániť a nahradiť iným, kubickým, útvarom. Pred vchodom do synagógy bol malý dvorček („čestné nádvorie“) od ulice oddelený liatinovým oplotením. Po druhej svetovej vojne už objekt ako modlitebňu, synagógu, nepoužívali. [8]
 

Začiatkom 90. rokov 20. storočia vznikla myšlienka hmotu bývalej synagógy obnoviť a zriadiť v nej Pamätník holokaustu. Nie obyčajný pomník, ale budovu s koncertnou sieňou, knižnicou a múzeom. Preto sa na mieste synagógy položil základný kameň pamätníku, v prítomnosti izraelského prezidenta. Výsledok je iný. Na mieste synagógy dnes stojí na Zámockej 34, naproti vyústeniu Soferových schodov, novostavba, ktorá len pôdorysom priečelia mierne pripomína pôvodnú chrámovú stavbu. [9]

Prístup
Synagóga stála na Zámockej ulici.
Poznámky
[1] TANDLICH, Tomáš: V ruinách neúcty. Boj o bratislavské synagógy v 50. a 60. rokoch. In: Historická revue, XI, 2000, č. 9, s. 30.
[2] HOLČÍK, Štefan: Na Zámockej zbúrali najväčšiu synagógu. www.bratislavskenoviny.sk, 24.2.2005, (8.9.2015)
[3] TANDLICH, Tomáš: V ruinách neúcty. Boj o bratislavské synagógy v 50. a 60. rokoch. In: Historická revue, XI, 2000, č. 9, s. 30.
[4 - 5] TANDLICH, Tomáš: V ruinách neúcty. Boj o bratislavské synagógy v 50. a 60. rokoch. s. 30.
[6 - 9] HOLČÍK, Štefan: Na Zámockej zbúrali najväčšiu synagógu. www.bratislavskenoviny.sk, 24.2.2005, (8.9.2015)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.144661, 17.102216
48°08'40.8"N 17°06'08.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk