Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Na cintoríne sú pochovaní významní bratislavskí ortodoxní rabíni, okrem iných syn a vnuk Chatama Sofera, Samuel Benjamin Schreiber – Ketav Sofer (1815 – 1871) a Simcha Bunim Schreiber – Ševet Sofer (1842 – 1906). Stoja tu mohutné náhrobné kamene členov prominenntných rodín Pappenheimovcov a Bettelheimovcov. [1]
 

Prvý pohreb sa konal v roku 1846. Areál sa rozprestiera v kopcovitom teréne, do ktorého sú vrstvené terasy hrobov. Na najnižšej z terás, približne v strede cintorína, sa nachádzajú staršie hroby významných predstaviteľov obce a Kohénov. Zo známych súčasníkov je na cintoríne pochovaný napríklad spisovateľ Juraj Spitzer (1919 - 1995). Nápisy na náhrobných kameňoch sú hebrejské, do latinky bývajú prepísané prevažne len mená a priezviská zosnulých. Na náhrobníkoch väčšinou jednoduchých tvarov sa miestami vyskytujú symboly žehnajúcich rúk a džbánu, veľmi často sa objavuje megan David. Súčasťou areálu je aj pamätník obetiam holokaustu. [2]
 

Obradnú sieň postavili v rokoch 1928 – 1929 podľa návrhu známych architektov medzivojnového obdobia Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia. Dôstojnú atmosféru sály umocňuje jednoduchý interiér obradnej siene, nezdobené steny a terazzová podlaha s čierno-bielym šachovnicovým motívom. [3]

Súčasný stav a využitie
Židovský ortodoxný cintorín sa nachádza na ploche bývalých Pálffyovských pozemkov mimo pôvodného intravilánu mesta. Cintorín je zachovaný v plnom rozsahu (plocha cintorína od roku 1846 s rozšírením v rokoch 1869 a 1926), s náhrobníkmi, hrobmi a doplnkovými stavbami ako historický doklad svojej epochy. Je svedectvom minulých dôb a jeho kultúrno-historický význam spočíva v estetickej a umeleckej hodnote náhrobných kameňov, v historickej hodnote náhrobného textu aj v architektonickom riešení umiestnenia, riešenia, stvárnenia a prepojenia stavieb. [4]
 

Cintorín je pravidelne udržiavaný a pochováva sa na ňom dodnes. Najmladšie hroby sa nachádzajú v zadnej časti. [5]

Prístup
Veľký ortodoxný židovský cintorín sa nachádza na svahu s výhľadom na Dunaj, v blízkosti cintorína sv. Mikuláša na bývalej Karloveskej ceste.
Fotogaléria
Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín (pamätné tabule pripomínajúce obete holokaustu) foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Ortodoxný židovský cintorín foto © Jana Lacková 6/2016
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 16.
[2] www.slovak-jewish-heritage.org (19.6.2015)
[3] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. s. 16.
[4] www.zhmao.sk (19.6.2015)
[5] www.slovak-jewish-heritage.org (19.6.2015)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.143071, 17.088093
48°08'35.1"N 17°05'17.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk