Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Slovenské múzeum dizajnu
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia. [1]
 

Od 18. augusta 2014 je Slovenské múzeum dizajnu zapísané v Registri múzeí a galérií SR. [2]
 

Slovenské múzeum dizajnu sa špecializuje na zbieranie, prezentáciu a výskum všetkých foriem dizajnu (grafický dizajn so záberom na všetky jeho druhy – typografia a tvorba písma, informačný a propagačný dizajn, obalový dizajn, atď.; priemyselný dizajn s komplexným záberom na dizajn nábytku a interiérových doplnkov, prístrojov, strojov, dopravných prostriedkov, odevný a textilný dizajn, atď.; multimediálny dizajn) a vybraných oblastí úžitkového umenia, architektúry a súvisiacich disciplín, vrátane prienikov s voľnou výtvarnou tvorbou (úžitkové umenie – keramika, sklo), architektonický dizajn (dizajn interiéru, stavebný dizajn, výstavnícky dizajn, dizajn architektonických prvkov, atď.), multimediálny dizajn (digitálne hry, demoscéna, videomapping, inštalácie atď.), fotografia, voľné umenie a nové médiá súvisiace s hlavnými fondmi múzea. [3]
 

Od začiatku existencie múzea sa tím spolupracovníkov snaží zabezpečiť všetky úlohy, ktoré má múzeum plniť podľa medzinárodných štandardov, aby sa zaradilo medzi relevantných partnerov podobne orientovaných múzeí vo svete a reprezentatívne inštitúcie v domácom prostredí. Okrem základných zbierkotvorných, výskumných a publikačných aktivít zameraných na zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva a vytváranie kultúrnej identity, sú to aj úlohy prezentácie zbierok súčasnému publiku a vzdelávanie všetkých typov verejnosti. [4]

Kontakt
Slovenské múzeum dizajnu
Hurbanove kasárne
Kollárovo námestie 10
811 07 Bratislava

OTVÁRACIE HODINY
Každý utorok od 10.00 do 18.00
Streda - Nedeľa od 13.00 do 18.00
Vstup voľný.
Poznámky
[1 - 4] www.scd.sk/?slovenske-muzeum-dizajnu (8.3.2020)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.149138, 17.113751
48°08'56.9"N 17°06'49.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk