Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Stará radnica
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Bratislava – Hlavné nám. 1, Stará radnica (č. ÚZPF 157/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád radničného komplexu - rok 2005, autori: PhDr. I. Štassel, Mgr. E. Sabadošová, PhDr. V. Obuchová, CSc., Mgr. P. Horanský, a.m. V. Mýtnik, a.s. M. Černák, konzultanti: PhDr. Š. Holčík, CSc., Ing. arch. A. Fiala. [1]
Fotogaléria
Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Stará radnica foto © Jana Lacková 11/2015Bratislava - Stará radnica foto © Jana Lacková 11/2015Bratislava - Stará radnica foto © Jana Lacková 11/2015Bratislava - Stará radnica foto © Jana Lacková 11/2015
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
FIALA, Andrej: Stará radnica v Bratislave. Bratislava: Tatran, 1987. 104 s.
FIALA, Andrej: Počiatky bratislavkej Starej radnice. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 2, s. 5 - 9.
FIDLER, Petr: Radnica. Bratislavská radnica – medzi reformáciou, renesanciou a Turkami. In: RUSINA, Ivan et al.: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG a Slovart, 2009. s. 190 – 193.
HOLČÍK, Štefan - JANOVÍČKOVÁ, Marta: Obovená Stará radnica v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 1, s. 2 - 9.
JANKOVIČ, Vendelín: Z najstarších dejín bratislavskej radnice. In: Vlastivedný časopis, XVII, 1968, č. 3, s. 126 – 128.
JEZNÁ, Jitka: Obnova strechy Starej radnice. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 2, s. 10.
www.bratislava.sk
GPS
48.143823, 17.108562
48°08'37.8"N 17°06'30.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk