Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Stredoveká synagóga
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Gotický vstupný portál predstavuje unikátny a jediný pozostatok stredovekej bratislavskej synagógy. Vzácna pamiatka bola objavená v 90. rokoch 20. storočia počas reštaurovania domu v centre Starého mesta. Portál sa nachádza v zadnej časti dvora, ktorý patrí ku Kaplnke Božieho tela. Prvá známa písomná zmienka o synagóge pochádza z roku 1335, keď pápež Benedikt XII. Informoval ostrihomského arcibiskupa o sťažnostiach cisterciánskych mníchov, ktorých pri modlitbách v kaplnke vyrušoval hluk prichádzajúci zo synagógy. V roku 1360 židov prvýkrát vyhnali z Bratislavy a synagóga bola prestavaná na Kaplnku Božieho tela. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 15.
Bibliografia
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk