Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Sunyalova kúria
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodný malý jednopriestorový prízemný stredoveký dom bol koncom 15. storočia rozšírený o krytý prejazd. V 17. storočí bolo pristavané dvorné krídlo a do hradnej skaly bola vyhĺbená pivnica. Z tohto obdobia pochádza aj pomenovanie budovy podľa jedného z majiteľov. V polovici 18. storočia bol objekt barokovo upravený – časť priestorov bola zaklenutá a rozšírená o dvornú zástavbu. V tomto období sa v budove nachádzal známy hostinec „K zlatému anjelovi“. V prvej tretine 19. storočia objekt prešiel empírovou úpravou, v rámci ktorej bolo pristavané druhé poschodie. Budova slúžila ako nájomný dom s dlhou pavlačou, pričom k dispozícii boli byty v dvornom krídle. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Pamiatková obnova objektu bola realizovaná koncom 20. storočia. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav domu je veľmi dobrý. Slúži ako Múzeum kultúry karpatských Nemcov.
Prístup
Žižkova 14
Poznámky
[1 - 2] www.snm.sk (11.1.2016)
GPS
48.140518, 17.097355
48°08'25.9"N 17°05'50.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk