Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Wernerov dom
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Bratislava – Wernerov dom, byt č. 1, I. posch. (č. ÚZPF 708/0), čiastkový architektonicko-historický výskum - rok 2005, autori: PhDr. I. Štassel, PhDr. V. Obuchová, CSc. [1]
Prístup
Hviezdoslavovo námestie 12
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk