Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Zsigrayova kúria
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná stavba, ktorú dal okolo polovice 17. storočia postaviť Jan Zsigray, Pálffyho úradník v Stupave (neskôr bratislavský podžupan), ako dvojpodlažnú budovu. [1]
 

V roku 1681 sa ako majiteľ kúrie spomína František Zsigray, zemepánsky prefekt na Bratislavskom hrade. Neskôr sa rodina baróna Jeszenáka, ktorá po celé 18. storočie zastávala významné úrady v službách Pálffyovcov, stala spoluvlastníkom kúrie a po nezhodách s rodinou Zsigrayovcov a nasledovných súdnych sporoch dosiahla výlučnú držbu celého objektu. Jeszenákovci v 18. storočí nadstavali druhé poschodie a predĺžili dvorové krídla. [2] V 19. storočí po požiari renovovali celý objekt, nadstavili tretie poschodie a postavili zadné pavlačové časti dvorových krídel. [3]
 

V 50. rokoch 19. storočia ju Jeszenákovci predali do nešľachtických rúk a tým kúria stratila charakter výsadného slobodného domu. [4] Budova má trojkrídlový pôdorys tvaru písmena U so stredne situovaným priechodom v uličnom krídle. Fasáda je hladká, nad portálom erb Jeszenákovcov v rokajovej kartuši. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý. Dnes v nej sídli Múzeum židovskej kultúry.
Prístup
Stojí v Podhradí na východnom úpätí hradného kopca. Židovská 17.
Fotogaléria
Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019Bratislava - Zsigrayova kúria foto © Hana Farkašová 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 176.
[2] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 142.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 176.
[4] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 142.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 176 – 177.
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.144102, 17.103596
48°08'38.8"N 17°06'13.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk