Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislavský hrad
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Najstaršie stopy osídlenia tohto od nepamäti strategicky významného miesta môžeme datovať do mladšej doby kamennej. Najstaršia písomná správa je z roku 907, obsiahnutá v Salzburských análoch, keď pri Bratislave porazili starí Maďari bavorské vojská. Obdobie Veľkej Moravy dokumentujú zvyšky trojloďovej baziliky, zistené na akropole rozsiahleho opevneného hradiska na východnej strane hradnej terasy, pochádzajúcej z 9. storočia. Zo slovanského kniežacieho hradu vznikol postupne prestavbami a úpravami stredoveký hrad, ktorý bol od polovice 11. storočia aj župným hradom. Stal sa načas pokladnicou korunovačných klenotov a neskôr aj korunovačným hradom. Hradný kostol a prepošstvo presťahovali v roku 1221 do podhradia. Odvtedy mali dejiny tohto feudálneho centra svoj samostatný vývoj.
 

V roku 1802 dostalo hrad do používania vojsko. V roku 1811 vyhorel a takmer 150 rokov bol ruinou.

Pamiatková ochrana
V súvislosti s Bratislavským hradom sa často spomína, že sa v istom čase uvažovalo o jeho zbúraní. Na jeho mieste sa plánovali postaviť nové budovy. V roku 1953 sa začali výskumné práce na hrade a jeho veľkorysá obnova. V celom rozsahu sa archeologický výskum začal až v roku 1958. Popri ňom zároveň prebiehal aj architektonický výskum hradu. Zrekonštruovaná pamiatka sa stala sídlom dvoch veľmi významných slovenských inštitúcií, Slovenskej národnej rady a Slovenského národného múzea. Múzeum využíva objekt hradu predovšetkým na výstavné účely. Nachádza sa v ňom stála expozícia Dejiny Slovenska, ktorá prezentuje historický vývoj našej krajiny od praveku až po súčasnosť.
 


 

Bratislava – hrad, rekonštrukcia záhrady na severnej terase (č. ÚZPF 28/1-32) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová. [1]
 

Bratislava – hrad, západné opevnenie – bastión (č. ÚZPF 28/11) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Ing. Miroslav Matejka. [2]

Súčasný stav a využitie
Múzeum.
Fotogaléria
Bratislavský hrad 16. storočie, rytinaBratislavský hrad 18. storočie, rytinaBratislavský hrad požiar 28. mája 1811, grafika neznámeho autoraBratislavský hrad oceľorytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Bratislavský hrad oceľorytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Bratislavský hrad zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1899)Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2014Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2014Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2014Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2014Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2014Bratislavský hrad foto © Jana Lacková 6/2015Bratislavský hrad foto © Jana Lacková 6/2015Bratislava - pohľad z hradu foto © Jana Lacková 6/2015Bratislavský hrad foto © Jana Lacková 5/2015Bratislavský hrad foto © Jana Lacková 5/2015Bratislavský hrad foto © Jana Lacková 5/2015Bratislavský hrad foto © Jana Lacková 5/2015Bratislavský hrad foto © Jana Lacková 5/2015Bratislavský hrad foto © Jana Lacková 5/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015Bratislavský hrad foto © Hana Farkašová 9/2015
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (10.5.2023)
Bibliografia
BARTA, Peter - PJATEK, Slavomír: Bratislavský hrad na pohľadniciach. Bratislava: SNM, 2011. 95 s. ISBN 978-80-8060-273-4
BARTA, Peter - PJATEK, Slavomír: Bratislavský hrad na grafikách. Bratislava: SNM, 2012. 101 s. ISBN 978-80-8060-287-1
FIALA, Andrej: Bratislavský hrad v dotyku rímskeho Limesu. In: Pamiatky a múzeá, 1991, č. 1, s. 30 - 31.
FIALA, Andrej: Výtvarný prejav veľkomoravskej baziliky na Bratislavskom hrade. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 4, s. 5 - 8.
FIALA, Andrej - SEMANKO, Andrej: Veža Luginsland na Bratislavskom hrade. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 3, s. 32 - 37.
FIALA, Andrej - SEMANKO, Andrej: Zaniknuté opevnenia v južnej časti Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 2, s. 34 - 37.
FIALA, Andrej - SEMANKO, Andrej: K architektúre gotického paláca Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 3, s. 21 - 23.
FIALA, Andrej - SEMANKO, Andrej: Nové nálezy k interiérom gotického paláca Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 4, s. 26 - 29.
HAVLÍK, Marián – SABADOŠOVÁ, Elena: Korunná veža Bratislavského hradu – stavebný vývoj. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 167 - 177. ISBN 978-80-89175-59-8
HOLČÍK, Štefan – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad. Bratislava: Obzor, 1982. 128 s.
HUTŤANOVÁ, Jana - BARTA, Peter: Dve výstavy o Bratislavskom hrade. In: Múzeum, LVIII, 2012, č. 1, s. 21 - 24.
JANOTA, Dušan – BAGIN, Anton: Historické záhrady Bratislavského hradu. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 11. Bratislava: Obzor, 1984. s. 313 – 324.
KOVÁČ, Jozef: Depot železných predmetov z bratislavského hradného vrchu. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 161 - 166. ISBN 978-80-89175-59-8
LESÁK, Branislav – KOVÁČ, Jozef - VRTEL, Andrej: Archeologický výskum nádvoria Bratislavského hradu 2008 – 2010, základné ciele výskumu a predbežné pracovné vyhodnotenia. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 143 - 149. ISBN 978-80-89175-59-8
MUSILOVÁ, Margaréta et al.: Archeológia Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č.2, s. 2 - 13.
MUSILOVÁ, Margaréta: Archeologický výskum objektu zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 123 - 142. ISBN 978-80-89175-59-8
MUSILOVÁ, Margaréta - BARTA, Peter: Keltsko-rímske stavby na Bratislavskom hrade. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 2, s. 2 - 9.
PIVKO, Daniel: Zdroje kamenného materiálu na historické stavby na hradnom vrchu v Bratislave. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 179 - 196. ISBN 978-80-89175-59-8
PONIČAN, Jan: Hrad treba zbúrať. In: Historická revue, ročník II, 1991, č. 2, s. 35.
RESUTÍK, Branislav: Archeologický výskum NKP Bratislavský hrad, severná terasa, baroková záhrada – súčasný stav a prespektívy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 151 - 160. ISBN 978-80-89175-59-8
SAMUEL, Marián - ŠULCOVÁ, Jana - MATEJKA, Miroslav: Málo známa stavba v areáli Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 1, s. 2 - 9.
SAMUEL, Marián: Najnovšie výsledky výskumu stredovekého opevnenia Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 3, s. 14 - 16.
SEMANKO, Andrej - ŠULCOVÁ, Jana: Barokové čestné nádvorie Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 1, s. 38.
SEMANKO, Andrej: Východná Žigmundova brána Bratislavského hradu. Reštaurátorská obnova pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, 2023, č. 3, s. 56 - 58.
ŠTASSEL, Ivo: Poklady Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 3, s. 25 - 27.
ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Objavené cirkevné stavby na Bratislavskom hrade. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 2, s. 67 – 71.
ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Južné podhradie Bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2008, č. 4, s. 43 - 47.
www.bratislava-hrad.sk
www.bratislava.sk
GPS
48.142156, 17.100718
48°08'31.8"N 17°06'02.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk