Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brehy - Kostol sv. Jozefa Pestúna
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brehy, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1786. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a vežou mierne vstavanou do štítového priečelia. Priestory sú zaklenuté českými plackami, ktoré dosadajú na nástenné piliere. [1] Veža je krytá barokovou baňou. Fasády sú hladké.
 

Základný kameň kostola sv. Jozefa v Brehoch bol požehnaný a položený na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15.8., nie je však známe v ktorom roku. Aj keď Brehy mali už svoj vlastný kostol, obec sa nestala hneď farnosťou a nedostala ani svojho kňaza. Zostala filiálkou susednej obce Tekovská Breznica. Až v roku 1811 sa Brehy stali samostatnou farnosťou. Dostali svojho prvého kňaza. Bol ním Jozef Čillík, ktorý vo farnosti pôsobil do roku 1820. [2]
 

Každý farár sa počas svojho pôsobenia vo farnosti snažil o údržbu budovy kostola a fary, ale aj o dopĺňanie ich interiéru (podlaha v kostole, nové lavice, maľovanie alebo osvetlenie). V roku 1943 boli vynovené bočné oltáre a v roku 1947 bol postavený dnešný hlavný oltár. Organ je z roku 1922. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Organ si dlhým používaním vyžiadal obnovu. V roku 2011 bola na ňom urobená generálna oprava. Finančne na ňu prispeli veriaci z farnosti. Starostlivosť bola venovaná aj úprave priestranstva pred kostolom, či to bola výstavba schodov, vyasfaltovanie plochy alebo postavenie sochy Panny Márie. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 211.
[2 - 4] www.farabrehy.sk (30.10.2016)
Bibliografia
www.brehy.sk
GPS
48.405555, 18.650723
48°24'20.0"N 18°39'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk