Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brekov - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brekov, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Sakrálna stavba z rokov 1937 – 1938, ktorá vznikla prístavbou ku starému barokovému kostolu, vybudovanému v roku 1742 a v roku 1782 po veľkom zemetrasení opravenému a spevnenému. Jednoloďová stavba s presbytériom a skrátenou loďou prvého kostola, orientovanou na západ. Priestor bol predĺžený a celý zaklenutý novou lomenou klenbou s medziklenbovými pásmi. Fasáda má tri oporné piliere z neomietnutého lomového kameňa a moderné lomené okná. Západné priečelie má po bokoch predstavanej veže trojpodlažné prístavby, za ktorými je vybudovaný zadný transept, zakončený trojhranným štítom. Veža má moderné veľké združené okno s kamenným krížom a pod podstrešnou rímsou trojité zvukové okno s lomeným oblúkom. [1] Veža je zakončená vysokým ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie pochádza čiastočne ešte z prvého kostola. Pseudogotický hlavný oltár je z konca 19. storočia. Organ je klasicistický. [2]
 

Pri kostole bol v minulosti cintorín.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Brekov - Kostol sv. Michala archanjela foto © Marek Marcinčák 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 211.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 211.
Bibliografia
www.brekov.sk
GPS
48.905983, 21.835524www.pamiatkynaslovensku.sk