Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brestovany
Lokalita
obec Brestovany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Ide o je jednopodlažnú pozdĺžnu budovu s portikovým rizalitom na osi hlavnej fasády. Interiér je dvojtraktový s rovnými stropmi. [1] Vedľa kaštieľa je park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Brestovany - park pri kaštieli (č. ÚZPF 780/2) - architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Ing. N. Foltinovičová, PhD. Mgr. P. Buday, Ing. P. Bali, PhD.. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce, v časti Malé Brestovany.
Fotogaléria
Kaštieľ Brestovany zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1903)Kaštieľ Brestovany foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Brestovany foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 213.
[2] www.pamiatky.sk (2.5.2018)
Bibliografia
www.brestovany.sk
GPS
48.382322, 17.683383
48°22'56.4"N 17°41'00.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk