Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brestovany - Kaplnka sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brestovany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Malý centrálny barokový sakrálny objekt. Kaplnka na oktogonálnom pôdoryse bola postavená v roku 1767. Interiér je zaklenutý kupolou. Exteriér je rozčlenený lizénovým rámovaním, na osi vstupný kamenný portál so sedlovým nadpražím a klenákom, v ktorom je dátum 1767 vzťahujúci sa na stavbu kaplnky. [1]
 

V interiéri sa nachádza oltár s obrazom sv. Martina od maliara Edmunda Massányiho z roku 1950. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Brestovany - Kaplnka sv. Martina foto © Ľuboš Repta 8/2015Brestovany - Kaplnka sv. Martina foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1969. s. 213.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 213.
Bibliografia
www.brestovany.sk
GPS
48.387641, 17.687847
48°23'15.5"N 17°41'16.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk