Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bretejovce - vozáreň
Lokalita
obec Bretejovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Obec Bretejovce [1] leží približne na polceste medzi Prešovom a Košicami, preto bolo v dedine výhodné vybudovať vozáreň, teda budovu na prepriahanie a ustajnenie koní, opravu voza či oddych furmanov. Postupne sa vyvinula celá sieť furmanských staníc vzdialených od seba 20 až 30 kilometrov. Jednou z nich je unikátna vozáreň v Bretejovciach. Takto zachovaných vozární nie je v regióne Šariša veľa. Zachovala sa napríklad v Širokom, čo bolo na polceste medzi Prešovom a Spišským Podhradím, tiež na Spiši v obci Klčov, a teda medzi Spišským Podhradím a Levočou. [2]
 

Rodinný dom, severne od objektu je s najväčšou pravdepodobnosťou prestavaný pôvodný starý hostinec, ktorý zvykol byť doplnkom vozárenských budov. [3]
 

Vozáreň má pôdorys v tvare obdĺžnika s pozdĺžnou osou orientovanou v smere sever-juh, rovnako ako cesta. Podľa archívnych prameňov z prvého a druhého vojenského mapovania a podľa prvkov architektúry ako sú lizény, tvary záklenkov otvorov či podľa typu krovu, vznikla okolo roku 1800. [4]
 

Objekt sa zachoval v pôvodnom, neporušenom stave. V severnom a južnom múre sa nachádzali široké vstupné otvory s drevenými dvojkrídlovými vrátami. Tie sú v súčasnosti zamurované, ale zachovali sa viditeľné záklenky a taktiež pôvodné skoby závesov. Nad zamurovanými otvormi sa nachádzajú oválne okenné otvory. Vstupné fasády sú členené lizénami. Rozmerná budova je krytá polvalbovou strechou. Priestranný interiér je ukončený historickou konštrukciou krovu ojedinelého typu, doposiaľ bez známej analógie. Južná časť objektu je aj podpivničená. Vstup do suterénu vedie popri východnom múre krátkou chodbou zaklenutou valenou klenbou. Zaujímavá je historická drevená, dosková dlážka. V interiéri sa zachovalo množstvo historických poľnohospodárskych strojov, nástrojov, pomôcok ako i drevený koč. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Objekt vozárne sa nachádza v južnej časti obce, východne od štátnej cesty. Stojí v jej tesnej blízkosti. [6]
Poznámky
[1] Prvá písomná zmienka o obci Bretejovce je z roku 1289. Od stredoveku patrila Abovcom, Rozgonyiovcom, Segyeyovcom, Semseyovcom, Péchyovcom a iným zemepánom. Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 38 domov a 323 obyvateľov, ale už v roku 1828 tam bolo 50 domov a 383 obyvateľov. V roku 1900 v nej žilo 351 ľudí. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a až do roku 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice. Pôvodný názov obce bol Berete alebo Berethej podľa záznamov z roku 1291. V roku 1814 podľa Canonica visitativ sa obec volá Beretho a koncom 19. storočia Sárosbereto. Až od roku 1918 sú to Bretejovce. Podľa obecnej kroniky, koncom 19. stor. boli v dedine prevažne nízke drevené domy s malými oknami. Mali zvyčajne jednu izbu a predsieň, takzvaný prikľet a komoru. Dlažba bola hlinená a strop murovaný. Krížom cez izbu viedli drevené trámy. Po stenách vždy viseli obrazy svätých a ozdobné tanieriky. Dedinčania sedávali na laviciach, ktoré stáli na kolíkoch zvyčajne blízko okien, len bohatší mali lavice aj s operadlami. Drevený stôl neprikrývali, len pri významných návštevách a to doma tkaným bielym obrusom. V každom stole musela byť zásuvka, kde sa odkladal chlieb a nôž. V kútoch izieb stáli postele vystlané matracmi zo slamy a prikryté bielou tkanou plachtou. Šaty ukladali do drevenej truhlice alebo vešali na háky visiace z trámov. Zvyčajne pri dverách stála pec s pekárnikom na chlieb a takzvanou trúbou, ktorá odvádzala dym. Pec zaberala asi štvrtinu izby a na nej spávali deti. Varili na trojnožke, takzvanom trejfuse, pod ktorým horel oheň. V komore boli truhlice na šaty a na zrno. Posledný dom pokrytý slamou bol zbúraný v roku 1963. KOŠUTHOVÁ, Anna: V Bretejovciach sa zachovala unikátna vozáreň z roku 1800. 16. máj 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7803149/v-bretejovciach-sa-zachovala-unikatna-vozaren-z-roku-1800.html (12.11.2019)
[2 - 6] KOŠUTHOVÁ, Anna: V Bretejovciach sa zachovala unikátna vozáreň z roku 1800. 16. máj 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7803149/v-bretejovciach-sa-zachovala-unikatna-vozaren-z-roku-1800.html (12.11.2019)
Bibliografia
www.bretejovce.sk
GPS
48.826929, 21.297487
48°49'36.9"N 21°17'51.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk