Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bretka
Iný názov
Beretka
Lokalita
obec Bretka, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kúria postavená v roku 1741. [1] Podľa Súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1967 vznikla v roku 1754. Renovovaná bola v roku 1925. Jednopodlažný trojtraktový objekt obdĺžnikového pôdorysu, na hlavnej fasáde je stredný rizalit s trojuholníkovým štítom, na dvorovej portikus. Fasády sú členené lizénami. Strecha je manzardová. Dispozícia je daná ústrednou reprezentačnou sieňou, na jej oboch stranách sú vzájomne na seba nadväzujúce miestnosti, zaklenuté českými, kláštornými, pruskými a korýtkovými klenbami. [2]
 

V blízkosti kúrie stoja prízemné hospodárske budovy a sýpka.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý. Slúži ako obecný úrad.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (10.10.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 214.
Bibliografia
www.obec-bretka.eu
GPS
48.488423, 20.341339
48°29'18.3"N 20°20'28.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk