Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Breza - Kostol Panny Márie Snežnej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Breza, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol v obci založili v roku 1810. Prestavaný v historizujúcom slohu bol v rokoch 1906 – 1908. [1] Jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou, ktorá je krytá ihlancovou strechou. Fasády sú hladké, členené dekoratívnymi opornými piliermi.
 

Farským kostolom sa stal 29.06.1938. Jeho označenie (titul) je CHRÁM MATKY BOŽEJ MÁRIE KRÁĽOVNEJ APOŠTOLOV. Výročie posviacky pochádza z roku 1979 – 28. októbra. Pod stolovou doskou oltára sú relikvie mučeníkov Viktora a Gaudiózy. Uložené boli v roku 1912. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 214.
[2] www.breza.sk (30.10.2016)
Bibliografia
www.breza.sk
GPS
49.386636, 19.383063
49°23'11.9"N 19°22'59.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk