Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezina - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Kolbaš
Lokalita
obec Brezina, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1801. Veža vznikla až koncom 19. storočia. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý plytkou valenou klenbou. Veža je predstavaná, dodatočne nadstavaná do nezvyčajnej výšky (kontrastne pôsobiacej s pôvodným sakrálnym objektom), ktorú zdôrazňuje aj vysoký ihlan zakončenia. Kostol je datovaný nápisom v supraporte vchodu. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža má skosené nárožia.
 

V interiéri je obradový stôl s nápisom z roku 1804. Kazateľnica s retardovanou luiséznou ornamentikou je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022Brezina - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 215.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 215.
Bibliografia
www.obecbrezina.sk
GPS
48.548446, 21.555125
48°32'54.4"N 21°33'18.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk