Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Breziny - zvonica
Lokalita
obec Breziny, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v 19. storočí. Ide o drevenú konštrukciu, ktorá stojí na podmurovke. [1] Má tri zvony – veľký, na ktorom sa zvonilo na obed a večer, stredný a najmenší zvon – umieračik. Drevené kríže sú z 19. storočia, dva nesúce prvky a znaky pôvodnej architektúry. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na miestnom cintoríne v časti Horné Breziny. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 216.
[2 - 3] www.breziny.sk (5.2.2017)
Bibliografia
www.breziny.skwww.pamiatkynaslovensku.sk