Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Breznička - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Breznička, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia. Obnovili ho v roku 1905. Počas prvej a druhej svetovej vojny bol poškodený a opravený. [1] Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a strešnou vežou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 216.
GPS
49.221675, 21.702558
49°13'18.0"N 21°42'09.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk