Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezno - Mestská veža
Lokalita
obec Brezno, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Mestská veža postavená v roku 1830 v klasicistickom slohu. Obnovená bola v roku 1904 podľa projektu E. Foerka. Je to hranolový objekt so štvorcovým pôdorysom, manzardovou strechou a slepými arkádami. Fasáda má v dolnej časti kvádrovanie v omietke. [1] Veža má základňu s rozmermi 10 x 10 m a výšku 31 metrov. [2]
 

V minulosti slúžila ako strážna veža a zvonica. Nad tretím nadzemným zvonovým podlažím bol byt strážnika, ktorý úderom na zvon ohlasoval nebezpečenstvo požiaru. [3]
 

V roku 1924 boli do veže inštalované tri zvony. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Brezno - veža mestská (č. UZPF 11/1) - architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum - rok 2019. Autor: Mgr. Ľuboš Kurthy. [5]
 

Komplexná rekonštrukcia pamiatkového objektu sa uskutočnila v rokoch 2021 - 2022.

Súčasný stav a využitie
Stav veže je veľmi dobrý. Na prízemí veže sa nachádza infocentrum s kaviarňou, na prvom poschodí je čitáreň.
Prístup
Situovaná je voľne na Námestí generála Štefánika. Stojí oproti radničnej budove.
Fotogaléria
Brezno - Mestská veža foto © Ľuboš Novotný 2/2022Brezno - Mestská veža foto © Ľuboš Novotný 2/2022Brezno - Mestská veža foto © Ľuboš Novotný 2/2022Brezno - Mestská veža foto © Ľuboš Novotný 2/2022Brezno - Mestská veža foto © Ľuboš Novotný 2/2022Brezno - Mestská veža foto © Ľuboš Novotný 2/2022Brezno - Mestská veža foto © Ľuboš Novotný 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 217.
[2 - 4] https://brezno.virtualne.sk/mestska-veza.html (1.4.2020)
[5] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
Bibliografia
www.brezno.sk
GPS
48.806090, 19.643861
48°48'21.9"N 19°38'37.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk