Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezová pod Bradlom - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Tolerančný patent vydaný cisárom Jozefom II. v roku 1781 umožnil obci, kde sa našlo asi sto evanjelických rodín, postaviť si kostol, faru a školu. [1] Prvý evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom bol postavený na spôsob tolerančných chrámov v klasicistickom slohu bez veže v rokoch 1783 – 1784. Vežu dostavali v roku 1795 a zvony umiestnili postupne do roku 1799. [2] So stavbou kostola začal prvý kňaz Ondrej Lekény v roku 1783. V tolerančnom kostole pôsobil i známy národovec Jozef Miloslav Hurban, ktorý bol v cirkevnom zbore kaplánom v rokoch 1840 – 1843. Kostol postupne kapacitne nestačil a tak na jeho mieste bol 5. mája 1868 položený základný kameň. Nový kostol posvätil 16. novembra 1873 biskup Ľudovít Geduly. [3] Postavili ho v neoklasicistickom štýle a vybavili novým neobarokovým zariadením. [4]
 

Veľký sieňový priestor členia silné piliere (z troch strán situovanej empory) do zdanlivého trojlodia, ktoré má polygonálny oltárny uzáver. Piliere prestupujú emporu a vedú do výšky zaklenutia. Na ich dvojitých rímsových hlaviciach stoja klenbové pásy českých placiek. Oltár v neobarokovom architektonickom riešení je doplnený obrazom Krista na Olivovovej hore z rokov 1873 – 1880. [5] Oltár podľa návrhu Jána Dušeka, profesora priemyselnej školy v Chrudimi, vytvoril František Chorvát, rezbár a sochár z Kutnej Hory. [6] Z čias romantickej prestavby kostola je aj neorokoková kazateľnica. [7] Historický organ v kostole je prvým dielom brezovského rodáka Martina Šaška – vedúcej osobnosti slovenského organárstva 19. storočia a bol vyrobený v roku 1834 ešte pred postavením samotného kostola. Pôvodne bol postavený do tolerančného kostola. Neskôr bol rozložený a vložený do terajšieho kostola. [8]
 

Veža stojí na telese veže predchádzajúceho tolerančného kostola a bola postavená v roku 1898. [9]
 

Evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom patrí medzi tri najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 2003 – 2004 prešiel kostol zásadnou rekonštrukciou fasády, úlohou ktorej bolo nielen skrášliť jeho vzhľad, ale aj odstrániť značnú vlhkosť obvodových múrov. V roku 2005 bol opravený aj interiér kostola. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na svahu vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Brezová pod Bradlom - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 9/1963
Poznámky
[1] www.brezova.sk (1.12.2013)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 220.
[3] www.brezova.sk (1.12.2013)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 220.
[6] www.brezova.sk (1.12.2013)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 220.
[8 - 11] www.brezova.sk (1.12.2013)
Bibliografia
www.brezova.sk
GPS
48.664481, 17.542464
48°39'52.1"N 17°32'32.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk